prorektor zurekStudia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego (kierunek nauczycielski) ukończył w AWF Poznań – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w 1994 r. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową na Wydziale. Absolwent studiów trenerskich w AWF Poznań (1997). Doktorat z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego obronił w AWF Poznań (2005), zaś stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2016. W 2020 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania).

W swoim dorobku posiada liczne publikacje naukowe, których tematyka dotyczy róznych aspektów wysiłku fizycznego w różnych dyscyplinach sportowych. Wyniki jego prac dotyczą głównie oceny przejawiania wybranych zdolności motorycznych oraz różnych uwarunkowań aktywności fizycznej u osób zróżnicowanych pod względem wieku, płci oraz rodzaju aktywności. Wchodzi w skład Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów Polskiego Związku Tenisowego.

W ZWKF pełnił funkcję Prodziekana ds. Studiów (2019–2020) oraz Wydziałowego Koordynatora ds. Studiów Zagranicznych (2016–2019). Obecnie kieruje Zakładem Wychowania Fizycznego i Sportu.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl