Administracja

Dodane 23.05.2020 r.:

- Zarządzenie Rektora nr 33/2020 w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19

- Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelniDodane 26.04.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 27/2020 z 25 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2


Dodane 25.04.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 26/2020 z 25 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 25.04.2020 r.:

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 z 22 kwietnia 2020 r.


Dodane 10.04.2020 r.:

Aneks do zarządzenia nr 15/2020 Rektora z 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 01.04.2020 r.:

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych spowodowanym zagrożeniem epidemią COVID-19 JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński wydał Zarządzenie dotyczące odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim w tym okresie. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu.


Zarzdzenie 20 2020 Rektora


Dodane 24.03.2020 r.:

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora z 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Dodane 24.03.2020 r.:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ORAZ WYSOCE ZAKAŹNE


Dodane 19.03.2020 r.:

PILNE - Komunikat Władz Uczelni dla Społeczności Akademickiej z dnia 19.03.2020 r.
Dodane 17.03.2020 r.:

Zarządzenie Rektora nr 13/2020 z 17 marca w sprawie zmiany organizacji pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuDodane 17.03.2020 r.:

Zgodnie z aneksem do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zajęcia w Uczelni odwołane zostają do 25 marca włącznie. Szczegółowe informacje dostępne są w Aneksie.

Czytaj więcej...

Dodane 06.07.2020 r.:

OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 03.07.2020 w sprawie składu Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024.


Dodane 25.06.2020 r.:

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25.06.2020 r. w sprawie wyników procedury wyborczej przeprowadzonej w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


Dodane 24.06.2020 r.:

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 24.06.2020 r. w sprawie wyników procedury wyborczej przeprowadzonej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.


Dodane 23.06.2020 r.:

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 23.06.2020 r. w sprawie wyników procedury wyborczej przeprowadzonej w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni.


Dodane 17.06.2020 r.: 

INFORMACJA OGÓLNA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- załącznik


Dodane 17.06.2020 r.: 

Komunikat UKW w sprawie szczegółowego harmonogramu głosowań elektronicznych w wyborach do Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024Dodane 05.06.2020 r.:


- Komunikat UKW z dnia 5 czerwca 2020 r.

- Uchwała UKW nr 7/2020 z 5 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego, terminarza czynności wyborczych i zasad działania Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024
- Załącznik do uchwały UKW nr 7/2020

- Uchwała UKW nr 8/2020 z 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia składu i wyboru Senatu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

- Uchwała UKW nr 9/2020 z 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Akademii na kadencję w latach 2020-2024 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- Załącznik do uchwały UKW nr 9/2020


Dodane 16.04.2020 r.: 

Uchwała UKW nr 6/2020 z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zebrań wyborczych dla dokonania wyborów członków Senatu Akademii w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

 
Dodane 14.04.2020 r.:

Uchwała UKW nr 5/2020 z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wyborczego, terminarza czynności wyborczych i zasad działania Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024.


Dodane 17.03.2020 r.:

Komunikat UKW w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na RektoraDodane 16.03.2020 r.:

Komunikat UKW w sprawie wyborów na RektoraDodane 13.03.2020 r.:

Pytania i odpowiedzi na pytania do kandydata na rektoraDodane 11.03.2020 r.:

Komunikat UKW w sprawie zmiany składu Uczelnianego Kolegium Elektorów


Dodane 10.03.2020 r.:

Prezentacja wyborcza prof. AWF dr hab. Dariusza Wielińskiego:
- PROGRAM NA KADENCJĘ 2020-2024
- STRATEGIA AWF NA LATA 2020-2024Dodane 10.03.2020 r.:

- Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany formuły spotkania przedwyborczego

- Komunikat UKW dotyczący zmiany formuły spotkania przedwyborczego


Dodane 06.03.2020 r.:

OGŁOSZENIA UKW:
- w sprawie składu Uczelnianego Kolegium Elektorów

- w sprawie kandydata na stanowisko Rektora

- w sprawie otwartego zebrania z Kandydatem na Rektora Akademii


Dodane 12.02.2020 r.:


- Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu Uczelnianego Kolegium Elektorów Akademii w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wpisania doc. dr hab. Rafała Prinke na listy wyborców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Dodane 05.02.2020 r.:

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości sprawdzania list wyborców.


Dodane 30.01.2020 r.:Dodane 24.01.2020 r.:

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego, terminarza czynności wyborczych i zasad działania Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w wyborach na kadencję w latach 2020-2024

- Załącznik - REGULAMIN WYBORCZY
- Dokument nr 1 - TERMINARZ

Dodane 22.01.2020 r.:

1. Uchwała Rady Uczelni nr 5/2019 z 18 listopada 2019 w sprawie przyjęcia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania wyłaniającego kandydatów na rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w postępowaniu wyborczym 2020 roku

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dokument nr 1 do załącznika nr 3
Dokument nr 2 do załącznika nr 3
Dokument nr 3 do załącznika nr 3
Dokument nr 4 do załącznika nr 3
Dokument nr 5 do załącznika nr 3
Dokument nr 6 do załącznika nr 3
Dokument nr 7 do załącznika nr 3
Dokument nr 8 do załącznika nr 3


2. Uchwała Senatu nr 165/2019 r. z 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów w Akademii na kadencję w latach 2020-2024

3. Uchwała Senatu nr 166/2019 r. z 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024


Uczelniana Komisja Wyborcza
Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2020 170 14 stycznia poparcia wniosku o nadanie dr hab. Michałowi Bronikowskiemu tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 171 14 stycznia poparcia wniosku o nadanie dr hab. Januszowi Maciaszkowi tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 172 14 stycznia o nadaniu dr Justynie Krzepocie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 173 14 stycznia o nadaniu mgr Marlenie Łopatce (Wyskok) stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 174 14 stycznia o nadaniu mgr Barbarze Morawin stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2020 175 14 stycznia o nadaniu mgr Karolinie Stadnik stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 176 14 stycznia określenia efektów uczenia się dla kierunku - trener osobisty, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2020 177 21 stycznia zmieniająca Uchwałę nr 145/2019 Senatu Akademii z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia :Regulaminu Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 178 21 stycznia wprowadzenia nagród za wysoko punktowane publikacje w roku 2020
-
Załącznik nr 1
2020 179 21 stycznia zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 180 21 stycznia trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2020/2021
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
2020 181 18 lutego o nadaniu mgr Michałowi Włodarczykowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 182 18 lutego o wyróżnieniu przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rozprawy doktorskiej Pana dr Michała Włodarczyka
2020 183 18 lutego zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
2020 184 18 lutego wyrażenia opinii o Kandydacie na Rektora
2020 185 21 kwietnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2020/2021
-
Załącznik
2020 186 21 maja o nadaniu dr. Krzysztofowi Durkalec-Michalskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 187 21 maja przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na lata 2020 – 2025”
-
Załącznik
2020 188 21 maja o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie w Uczelni postępowania w sprawie nadania dr Magdalenie Król-Zielińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2020 189 21 maja określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2020 190 21 maja zmieniająca Uchwałę nr 142/2019 Senatu Akademii z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
2020 191 28 maja określenia efektów uczenia się dla kierunku Wychowanie fizyczne dla nauczycieli studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2020 192 29 czerwca utworzenia federacji uczelni poznańskich
2020 193 29 czerwca zatwierdzenia działań dotyczących funkcjonowania Uczelni podejmowanych przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w okresie epidemii COVID-19
2020 194 29 czerwca ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki nr 1-11
2020 195 29 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2020 196 29 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2020 197 29 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 163/2019 Senatu Akademii z dnia 19 listopada 2019 r. dotyczącą zmiany Uchwały nr 42/2017 Senatu Akademii z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2020 198 29 czerwca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
-
Załącznik nr 1
Dokument do załącznika nr 1
Załącznik nr 2
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2020 1 15 stycznia sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
2020 2 22 stycznia stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne
2020 3 23 stycznia przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w AWF w Poznaniu
-
Załącznik - regulamin
Dokument nr 1 - wniosek 
2020 4 6 lutego powołania Komisji ds. oceny wniosków o uczelniane stypendia na naukowe staże zagraniczne
2020 5 10 lutego dni wolnych od pracy
2020 6 13 lutego powołania stałej Komisji ds. oceny wniosków o zatrudnienie w Uczelni pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2020 8 4 marca wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego
-
Załącznik
2020 9 5 marca szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2020 r.
2020 11 11 marca odwołania zajęć w Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
-
Aneks nr 1/2020
2020 12 16 marca zmian w organizacji i systemie pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 13 17 marca zmiany organizacji pracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 14 23 marca wprowadzenia procedury postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne
-
Załącznik
2020 15 24 marca ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
-
Aneks nr 1/2020
2020 17 27 marca w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2020 20 31 marca odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich Akademii w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych spowodowanego zagrożeniem epidemią COVID-19
2020 21 31 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
2020 22 10 kwietnia w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne oraz niestacjonarne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
-
Aneks nr 1/2020
2020 23 16 kwietnia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi w Akademii
-
Załącznik
Aneks nr 1/2020
2020 26 25 kwietnia ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
2020 27 25 kwietnia trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
2020 29 5 maja dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomu i ich odpisów
-
Aneks nr 1/2020
2020 30 5 maja wprowadzenia w Uczelni wzorów skierowań na badania lekarskie studentów i doktorantów oraz osób ubiegających się o przyjęcie na studia i do Szkoły Doktorskiej
-
Załączniki nr 1-11
2020 31 7 maja określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2020/2021 r.
2020 32 15 maja planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2020/2021
2020 33 23 maja funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19
-
Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
2020 34 16 czerwca wysokości wynagrodzenia wypłacanego osobom uczestniczącym w postępowaniu doktorskim i postępowaniu habilitacyjnym
2020 35 19 czerwca procedury obrony rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
2020 36 30 czerwca powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
2020 37 6 lipca opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021
Budynek Główny
Budynek Dydaktyczny
Budynek Dydaktyczno-sportowy (Akademickie Centrum Kultury TROPS)
Budynek Rektoratu
Biblioteka
Dom Studencki
Stara Willa
Hala sportowa z pomieszczeniami dydaktycznymi

Oświadczenie:

Oświadczenie zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa — [doc]  [pdf]
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2019 112 29 stycznia określenia efektów uczenia się dla kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2019 113 29 stycznia zmieniająca uchwałę nr 86/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
2019 114 29 stycznia określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni AWF w Poznaniu
2019 115 29 stycznia ustanowienia na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. służebności przesyłu dla linii kablowej średniego napięcia, zlokalizowanej na działce nr 4/2, obręb Wilda, arkusz mapy 16, położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska
2019 116 29 stycznia zmiany prowizorium budżetowego Akademii na rok 2019
2019 117 29 stycznia przystąpienia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu do pilotażowego projektu związanego z realizacją "Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej"
2019 118 8 marca zgłoszenia kandydata w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej reprezentującego Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 119 19 marca nadania sali wykładowej nr 023/024 w Nowym Budynku Dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 imienia prof. AWF dr hab. Stefana Bosiackiego
2019 120 19 marca zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 121 19 marca programów studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
2019 122 19 marca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2019/2020
2019 123 16 kwietnia uchwalenia Statutu Uczelni
2019 124 16 kwietnia zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 125 16 kwietnia powołania pierwszej Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję do 31 grudnia 2020 roku
2019 126 16 kwietnia zaopiniowania tekstu wspólnej Uchwały Senatów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2019 127 25 kwietnia uchwalenia Regulaminu Studiów
2019 128 25 kwietnia uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
2019 129 21 maja zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 130 21 maja powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2019 131 21 maja zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2018 rok
2019 132 21 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018
2019 133 21 maja trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
2019 134 21 maja ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 135 21 maja uhonorowania Patrona Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu "Ławeczką Profesora Eugeniusza Piaseckiego"
2019 136 25 czerwca zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki (dokumenty nr 1-8)
2019 137 25 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2019 r.
2019 138 25 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Akademię kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 2 200 000.00 zł
2019 139 25 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2019 140 25 czerwca wyboru kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2019 141 25 czerwca zatwierdzenia "Regulaminu Rady Programowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik - Regulamin
2019 142 25 czerwca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 143 25 czerwca ustalenia programu studiów, a w tym efektów uczenia się dla kierunku Psychologia sportu, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2019 144 9 lipca Statutu Uczelni
2019 145 9 lipca zatwierdzenia "Regulaminu Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2019 146 24 września ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Dokument nr 1a do załącznika nr 1
Dokument nr 1b do załącznika nr 1
Dokument nr 2a do załącznika nr 1
Dokument nr 2b do załącznika nr 1
Załącznik nr 2
Dokument nr 1a do załącznika nr 2
Dokument nr 1b do załącznika nr 2
Dokument nr 2a do załącznika nr 2
Dokument nr 2b do załącznika nr 2
Załącznik nr 3
Dokument nr 1 do załącznika nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
2019 147 24 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2019/2020 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2019 148 24 września zmieniająca uchwałę nr 41/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 55/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
2019 149 24 września zmieniająca Uchwałę nr 124/2019 Senatu Uczelni z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 150 24 września stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2019 151 29 października przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 152 29 października oceny przedstawionego przez Rektora dokumentu pn. "Kryteria oceny aktywności naukowej i organizacyjnej pracowników badawczo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 153 29 października wprowadzająca zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2019 154 29 października wprowadzenia nagród za wysoko punktowane publikacje w roku 2019
-
Załącznik nr 1
2019 155 29 października zmieniająca Uchwałę nr 125/2019 Senatu Akademii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję do dnia 31 grudnia 2020 roku
2019 156 5 listopada postępowania o nadanie tytułu naukowego wszczętego przed dniem 1 października 2019 r.
2019 157 5 listopada zmieniająca Uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2019 158 5 listopada zmieniającą uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2019 159 5 listopada zmieniająca Uchwałę nr 142/2019 Senatu Akademii z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021
2019 160 5 listopada interpretacji treści Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r.
2019 161 5 listopada Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta Szkoły Doktorskiej
-
Załącznik
2019 162 19 listopada zaopiniowania wniosku o wszczęcie procedury związanej z nadaniem Panu Profesorowi Robertowi M. Malinie tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 163 19 listopada zmieniająca Uchwałę nr 42/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów dla kierunku Neurobiologia, prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2019 164 19 listopada zmieniająca Uchwałę nr 55/14 Senat Akademii z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uczelnię
2019 165 19 grudnia wyborów w Akademii na kadencję w latach 2020-2024
2019 166 19 grudnia powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024
2019 167 19 grudnia zmieniająca Uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020
2019 168 19 grudnia zatwierdzenia dokumentu pn.: "Regulamin przyznawania stypendiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na naukowe staże zagraniczne"
-
Załącznik
Dokument nr 1 do załącznika
Dokument nr 2 do załącznika
2019 169 19 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2020
-
Załącznik
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2019 1 8 stycznia powołania Zespołu ds. określenia zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na regulacje wynagrodzeń pracowników Akademii
2019 2 8 stycznia składu zespołu ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Akademii w roku akademickim 2018/2019
2019 3 24 stycznia powołania zespołów realizujących projekt w ramach PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
2019 6 12 lutego powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu Studiów
-
Aneks nr 1/19
2019 7 13 lutego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
Załącznik nr 2 - Regulamin Komisji Przetargowej
Załącznik nr 3 - Druk zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 - Protokół z czynności badania rynku
Załącznik - Formularz oferty do zapytania ofertowego
Załącznik - Formularz wykazu usług/dostaw/robót budowlanych
2019 10 25 marca szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w 2019 r.
2019 11 4 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
-
Aneks nr 1/19
2019 12 4 kwietnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2019/2020
2019 13 4 kwietnia opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne oraz niestacjonarne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 16 8 kwietnia "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Regulamin
Załączniki do regulaminu
2019 17 10 kwietnia wprowadzenia dokumentu pn. "Regulamin Antyplagiatowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu"
-
Załącznik - Regulamin
Załącznik do Regulaminu
2019 18 18 kwietnia konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizyczne im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze
2019 19 25 kwietnia utworzenia "Szkoły Doktorskiej"
2019 20 25 kwietnia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii
-
Aneks nr 1/2019
Załącznik
2019 21 25 kwietnia obozów wędrownych, specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2018/2019
2019 24 21 maja powołania Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 25 22 maja organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2019 26 12 czerwca sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2019 28 4 lipca finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach programów ERASMUS i POWER w roku akademickim 2019/2020
-
Załącznik
2019 29 4 lipca zasad postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 31 29 lipca Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Aneks nr 1/2019
Dokument nr 1 do aneksu nr 1/2019
Dokument nr 2 do aneksu nr 1/2019
Dokument nr 3 do aneksu nr 1/2019
2019 32 29 lipca opłat związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020
2019 33 29 lipca określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
2019 34 7 sierpnia wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu regulaminu pracy oraz regulaminów wynagradzania i premiowania pracowników Uczelni
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2019 35 9 sierpnia określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Aneks nr 1/2019
Aneks nr 2/2019
2019 36 28 sierpnia "Regulaminu Świadczeń dla Studentów i Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2019 37 10 września przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz tablic interaktywnych, projektorów cyfrowych i uchwytów ściennych do projektorów
2019 38 16 września określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 39 19 września powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/2019
2019 40 24 września rejestracji czasu pracy pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 41 26 września określenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2019/2020
2019 42 26 września sprostowania oczywistej omyłki
2019 44 3 października powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020
2019 48 29 października określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
-
Aneks nr 1/2020
2019 49 29 października przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2019 50 31 października powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi
-
Aneks nr 1/19
2019 51 19 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020
2019 52 19 listopada powołania zespołu realizującego projekt w ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
2019 53 19 listopada obniżenia pensum dydaktycznego w roku akademickim 2019/2020
2019 55 27 listopada szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
-
Załącznik
Aneks nr 1/2020
2019 56 20 grudnia polityki rachunkowości
-
Załącznik
2019 57 31 grudnia kryteriów oceny aktywności naukowej i organizacyjnej pracowników badawczo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
...
ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2018 72 16 stycznia określenia efektów kształcenia dla kierunku - Zarządzanie Turystyką Medyczną, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2018 73 20 lutego zniesienia kierunku studiów Neurobiologia - studia interdyscyplinarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone wspólnie
2018 74 20 lutego utworzenia interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiów II stopnia na kierunku Neurobiologia o profilu ogólnoakademickim
2018 75 20 lutego określenia efektów kształcenia dla kierunku Neurobiologia prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
-
Załącznik
2018 76 20 marca utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu studiów II stopnia, kierunek Dietetyka o profilu ogólnoakademickim
2018 77 20 marca określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku Dietetyka - profil ogólnoakademicki, prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 78 20 marca zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
2018 79 20 marca zmieniająca uchwałę nr 25/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych AWF w Poznaniu
-
Załącznik
2018 80 24 kwietnia określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2018/2019
2018 81 24 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia II stopnia kierunku Neurobiologia w roku akademickim 2018/2019
2018 82 24 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 36/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademickim 2018/2019
2018 83 24 kwietnia wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: "Budowa budynku noclegowego z salami dydaktyczno-wykładowymi oraz salą seminaryjną w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie"
2018 84 24 kwietnia wyrażenia opinii na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej zespołu szatni przy basenie krytym AWF w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 10c"
2018 85 22 maja zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017
2018 86 22 maja zmieniająca uchwałę nr 36/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
2018 87 22 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
-
Załączniki
2018 88 22 maja wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji o zaprzestaniu kształcenia na niestacjonarnych studiach I stopnia kierunku Dietetyka, uruchomionych w roku akademickim 2017/2018
2018 89 19 czerwca określenia efektów kształcenia dla kierunku - Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2018 90 19 czerwca wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji podmiotowej przekazanej przez Województwo Lubuskie na potrzeby gorzowskiego Wydziału Uczelni
2018 91 19 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2018 rok
2018 92 19 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2018 93 19 czerwca Regulaminu zagranicznych wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+, POWER), środków ministerialnych (DAAD, BUWIWM) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2018 94 10 lipca zmieniająca uchwałę nr 36/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
2018 95 25 września przystąpienia Akademii do regionalnego programu zdrowotnego pn.: "Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej"
2018 96 25 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2018/2019 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2018 97 25 września zmieniająca uchwałę nr 56/2017 Senatu Akademii z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzoru umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 98 23 października stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2018 99 23 października zmieniająca uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2018 100 23 października zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2018 101 13 listopada zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018
2018 102 27 listopada stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2018 103 27 listopada wyboru biegłego rewidenta
2018 104 27 listopada zmieniająca uchwałę nr 116/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016-2020
2018 105 27 listopada zmieniająca uchwałę nr 3/16 Senatu Akademii Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 oraz określenia zadań
2018 106 27 listopada wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji o zaprzestanie kształcenia na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia kierunku Sport, uruchomionych w roku akademickim 2017/2018
2018 107 18 grudnia określenia efektów kształcenia dla kierunku - Terapia manualna, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2018 108 18 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2018 rok
2018 109 18 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2019
2018 110 18 grudnia wprowadzenia nagród dla pracowników Akademii za wysoko punktowane publikacje z roku 2018
-
Załącznik
2018 111 18 grudnia określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
-
Załącznik
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl