znaki rp strona www

Umowa Nr MEiN/2021/DPI/49

Cel projektu
Celem głównym projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Cele szczegółowe projektu
• Wyposażenie nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w dodatkowe umiejętności związane z realizacją zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozaszkolnych („Sport Kluby”) dla dzieci po okresie pandemii – wielomiesięcznego okresu hipokinezji.
• Wdrożenie dodatkowych zajęć aktywizujących („Sport Kluby”) dzieci i młodzież szkolną umożliwiających poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji.
• Monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie wytycznych i rekomendacji praktycznych. Efektem monitoringu będzie raport końcowy, dotyczący aktualnej kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz skutków związanych z pandemią koronawirusa, przygotowywany przez ekspertów z obszaru zdrowie, psychologia i metodyka. Przygotowane zostaną raporty uwzględniające nie tylko diagnozę stanu, ale również praktyczne rekomendacje i wdrożenia, jak w przyszłości działać w monitorowanym obszarze. Raporty będą podsumowaniem prowadzonego w ramach II etapu projektu monitoringu realizowanego w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzia badawcze opracowane przez doświadczonych specjalistów krajowych i zagranicznych, naukowców o bogatym doświadczeniu badawczym.

Termin realizacji zadnia
Realizacja postanowień umowy, w tym wydatkowanie dotacji celowej zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2021 r.

Obszar realizacji zadania
Projekt realizowany jest w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Grupa docelowa
• Nauczyciele wychowania fizycznego;
• Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Etapy realizacji zadania
Etap I – „Szkolenia dla nauczycieli” realizowane w województwach: lubuskim i wielkopolskim przez AWF w Poznaniu.
Etap II – „Sport Kluby” obejmuje wszystkie 16 województw, w tym lubuskie i wielkopolskie.

wfzawf stopka
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl