Tytuł projektu: Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację

W Zakładzie Olimpizmu i Etnologii Sportu realizowany jest Projekt Regio

(nr Programu 2010-1 PL1-COM13-11564 1) przez dr Małgorzatę Bronikowską.

Partnerami w projekcie są:
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania - koordynator projektu
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu - lokalny partner projektu
Zakład Olimpizmu i Etnologii Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (dr Małgorzata Bronikowska) - lokalny partner projektu
Stowarzyszenie Inwalidów „Start" - lokalny partner projektu
Bułgaria - partner projektu (odpowiednie instytucje z regionu Kyunstedil)
Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2010 do lipca 2012.

Projekt "Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację", wykorzystuje cele i idee olimpizmu (oddanie sportu sprawie harmonijnego rozwoju człowieka, aby wpłynąć na ukształtowanie pokojowego społeczeństwa dbającego o ochronę godności ludzkiej) dla integracji społecznej młodzieży zdrowej i osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz poprawy stanu zdrowia młodzieży poprzez aktywność fizyczną w obu regionach partnerskich w Polsce i w Bułgarii. Działania projektowe obejmują m.in. opracowanie i upowszechnianie integracyjnego programu wychowania fizycznego oraz wspólnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, przygotowanie młodych ludzi do Euro 2012, szereg badań, wykładów, konferencji i szkoleń dla instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą oraz organizacją obozów sportowych i imprez sportowych w szkołach i środowisku lokalnym. Projekt przewiduje zmianę nastawień, przyzwyczajeń (bierny styl życia) i stereotypów w społeczeństwie oraz daje szansę na oddziaływanie wśród wszystkich grup wiekowych.

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl