termo awf
Projekt: „Termomodernizacja budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39” w ramach:
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach;
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Spójności

A. Zakres rzeczowy projektu:
1. Termomodernizacja zewnętrznych przegród budynku (całe powierzchnie ścian zewnętrznych, podniebia nawisu piętra, stropodachu) – poprzez:
a. docieplenie przegród masywnych połączone z wymianą wskazanych warstw istniejących (wraz z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki i faktur) oraz
b. wymianę przegród przeziernych (okna, drzwi zewnętrzne, przeszklone fasady profilowe, świetliki) – z zachowaniem pierwotnych podziałów, kolorystyki i faktury materiałowej,
2. Roboty instalacyjne w branżach: wentylacji, instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych – ściśle związane z zakresem robót ogólnobudowlanych termomodernizacji zewnętrznych przegród budynku (nawiewniki montowane w profilach nowej ślusarki otworowej, siłowniki sterujące otwieraniem i zamykaniem wskazanych kwater okiennych, fasadowych i świetlików, napęd i sterowanie drzwi suwanych w wejściu głównym do budynku, sterowanie tymi elementami w ramach ochrony przeciwpożarowej budynku),
3. Wykonanie nowego logo AWF na elewacji wschodniej,
4. Roboty naprawczo-odtworzeniowe podestów okalających budynek, zespolonych ze ścianami zewnętrznymi cokołowymi,
5. Wykonanie zewnętrznej czerpni powietrza w formie modernistycznej rzeźby wraz z podpodestowym kanałem wprowadzonym do budynku od strony zachodniej.

B. Cele projektu i planowane efekty:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.
2. Spadek emisji gazów cieplarnianych.
3. Oszczędność energii cieplnej.

C. Wartość projektu
17.636.534,64 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich – 10.257.287,74 PLN.

D. Informacja
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl