Z przyjemnością informujemy, że doktorantka Zakładu Teorii Sportu, trener kajakarstwa KS Warta Poznań Pani Ewa Bresińska-Krawiec została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski „Trenerka Roku 2015”.
Uroczyste wręczenie wyróżnień, z udziałem ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, członkini MKOl i przewodniczącej Komisji Sportu Kobiet PKOl Ireny Szewińskiej oraz prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, odbyło się 28 kwietnia 2016 r.
w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.


Serdecznie gratulujemy ! 

     W działalności treningowej, ale także badawczej spotykamy niekiedy kontrowersje i rodzaje uogólnień nieadekwatnych do sytuacji występujących w teorii i praktyce treningu a szczególnie dotyczących relacji między tymi sferami. Istnieje zatem potrzeba odświeżenia, uporządkowania i ciągłego wzbogacania wiedzy dotyczącej wiedzy o treningu sportowym w tych aspektach, mających przecież związek z jego skutecznością, która jest naczelnym wymogiem według możliwych do zastosowania i uzasadnionych kryteriów.
      Jest oczywiste, że w poszukiwaniu przesłanek i uzasadnień dla skutecznego i rozważnego działania sięgamy w pierwszej kolejności do ustalonej w tym zakresie wiedzy o sporcie zawartej w rozmaitych opracowaniach dotyczących teorii sportu. Już wstępne ogarnięcie tej wiedzy - szczególnie w konfrontacji z realiami praktyki sportowej - pozwala dostrzec i zrozumieć złożoność procesu szkolenia sportowego, generującą liczne trudności, wątpliwości i dylematy, ale także otwierające nowe obszary badawcze. Nasuwają się tu przykładowe pytania: czy znamy wszystkie i czy możliwe jest w ogóle rozpoznanie wszystkich bodźców oddziaływujących na sportowca?; na ile można je modyfikować?; czy w poszukiwaniu determinant da się wyizolować sferę wpływów życia osobistego, powiązań zawodnika z otoczeniem?; czy możliwe jest dotarcie do źródeł motywacji poszczególnych zawodników, warunkujących jakość wykonywanych wysiłków? ....
     Monografia zatytułowana „Trening sportowy. Diagnoza–Programowanie–Kontrola” pod redakcją Ryszarda Strzelczyka i Krzysztofa Karpowicza jest próbą wyjaśnienia podanych tu przykładowo kwestii z perspektywy badaczy zajmujących się rozmaitymi aspektami treningu sportowego.


       

 


    

       

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl