rekrutacja kierunek wf

Kierunek Wychowanie Fizyczne obejmuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej.

To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnej sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego.Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym. Na I stopniu do wyboru są dwie specjalności:
 • Edukacja przygodowa
Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w charakterze trenera edukacji przygodowej, innowacyjnego nurtu edukacji opartego na aktywnościach sportowych na łonie natury. Program specjalności umożliwi zdobycie kompetencji planowania, organizacji i przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć i szkoleń outdoorowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Realizacja programu zakłada poszerzenie kompetencji społecznych oraz aktywny udział studenta w zajęciach prowadzonych w zróżnicowanych formach zajęciowych (gry miejskie, terenowe oraz fabularne w lesie i nad jeziorem, wyprawa i szkolenie w warunkach górskich).

Absolwent edukacji przygodowej zyskuje praktykę i wiedzę teoretyczną dotyczącą pracy trenersko-szkoleniowej w nurcie pedagogiki przygody, stosowanej już w innych krajach i wysoce cenioną wśród instytucji i firm zajmujących się szeroko pojętą działalnością outdoorową. Mimo stale rosnącego zapotrzebowania na profesjonalnych szkoleniowców zaledwie kilka uczelni w całej Polsce oferuje kierunek o specjalności edukacja przygodowa. Ukończenie specjalności umacnia zatem pozycję absolwenta na rynku pracy pozwalając na pracę w placówkach edukacyjno-wychowawczych firmach eventowych, stowarzyszeniach oraz w sektorze samorządowym. 
  • Wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych
  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania fizycznego osób pełnosprawnych i osób z ograniczeniami (fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi, psychicznymi). Student zapozna się z metodami diagnozy, planowania, nauczania i weryfikacji efektów adaptowanej aktywności fizycznej (ang. adapted physical activity, APA); opanuje umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej; będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli trenera/instruktora sportu osób niepełnosprawnych.

  Absolwent będzie dysponować niezbędną wiedzą z zakresu kompetentnego oddziaływania adaptowanymi środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość jednostki z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z niepełnosprawności, problemów zdrowotnych, wieku lub warunków życia. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na pracę m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełno- i pełnosprawnych, szkołach i placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, uzdrowiskach, warsztatach terapii zajęciowej, fitness-klubach, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani także do rozwinięcia działalności gospodarczej (np. trener personalny osoby niepełnosprawnej, instruktor adaptowanej aktywności fizycznej, instruktor sportu osób niepełnosprawnych itp.).
   Uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

   Po ukończeniu licencjatu absolwent otrzymuje kwalifikacje do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej oraz legitymację instruktora wybranej dyscypliny sportu. 
    

   PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

   Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej z osobami zdrowymi i z dysfunkcjami. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w klubach i stowarzyszeniach sportowych, jako nauczyciele wychowania fizycznego oraz w ośrodkach sportu i rekreacji w charakterze instruktorów sportu i menadżerów, a także w wydziałach kultury fizycznej i w instytucjach publicznych.


   Uchwała Senatu nr 54/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

   W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
   Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl