rekrutacja kierunek tir

Celem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji.

Studenci Turystyki i Rekreacji zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, ekonomiczną i prawną, a interdyscyplinarny charakter studiów da im możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zawodowej.Studia I stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i trwają 3 lata:

Oferowane są cztery specjalności*:
 • Rekreacja
Na specjalności studenci zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi sfery czasu wolnego i sposobów jego wykorzystania w różnych środowiskach społecznych. Kształcenie na specjalności Rekreacja wiąże się z ciekawą ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych w ramach przedmiotu „Rekreacja ruchowa”. Dla tej specjalności planowany jest obóz zimowy oraz ciekawe ćwiczenia terenowe z Rekreacji plenerowej. Ponadto studenci, którzy wybiorą tę specjalność mogą bezpłatnie uzyskać stopień instruktora rekreacji ruchowej w wybranych formach aktywności ruchowej w ramach zajęć z Kwalifikacji specjalistycznych.

Program nauczania dla specjalności Rekreacja przygotowuje przyszłego absolwenta do programowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, zarówno w ramach rekreacji fizycznej, jak i socjokulturowych jej form, dla osób w różnym wieku, o różnych potrzebach i możliwościach. Szczególnie istotne jest przygotowanie przyszłych absolwentów do prowadzenia prozdrowotnych zajęć ruchowych dla osób dorosłych i starszych. Po ukończeniu specjalności absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w centrach rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku wczasowego, hotelach, domach kultury, domach seniora, a także podjąć się samodzielnej działalności w ramach świadczenia usług rekreacyjnych.
  • Menedżer hotelarstwa i gastronomii – NOWOŚĆ!
  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie profesjonalnych kadr do pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej, w tym menedżerów do kierowania zespołem pracowniczym w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych.

  Studenci mają możliwość pozyskania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania zakładem hotelarskim i gastronomicznym oraz nabycia umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania, organizowania pracy i promocji obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich, w mikro, małych oraz średnich obiektach świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne.
   • Turystyka przygodowa – NOWOŚĆ!
   Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do obsługi rozwijającego się dynamicznie rynku turystyki przygodowej i podjęcia pracy w firmach zajmujących się organizacją i prowadzeniem wyjazdów „przygodowych” oraz do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Program obejmuje tworzenie i realizację projektów, planowanie wypraw, strategie i projektowanie ofert turystyki przygodowej, zajęcia terenowe i wyprawy outdoorowe (obóz wędrowny).

   Absolwenci specjalności będą mogli wykorzystać: pracując w biurze turystyki przygodowej, prowadząc własne biuro turystyki aktywnej/przygodowej, przy opracowywaniu, przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu wybranych imprez turystyki aktywnej i przygodowej, przygotowując imprezy w różnych dyscyplinach turystyki przygodowej, pracując w stowarzyszeniach, samorządach, firmach eventowych, zarządzając projektami outdoorowymi.

   Specjalność daje możliwość uzyskania kwalifikacji przodownika turystki PTTK lub instruktora w wybranej specjalności.
    • Turystyka sportowa – NOWOŚĆ!
    Specjalność daje studentom możliwość poznania aktualnych trendów w turystyce sportowej od strony organizatora podróży sportowych. Na specjalności student odkrywa świat sportu jako ważną sferę dawnej i współczesnej kultury materialnej i niematerialnej. Student poznaje najważniejsze polskie i zagraniczne regiony, destynacje oraz atrakcje turystyki sportowej. W ramach zajęć studenci biorą udział w wyjeździe, podczas którego poznają materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe polskiego sportu.

    Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, firmach eventowych czy centrach sportowo-rekreacyjnych specjalizujących się w turystyce sportowej lub samodzielnie projektować, organizować i prowadzić wyjazdy turystyczne na wydarzenia sportowe oraz do destynacji turystycznych słynących z atrakcji sportowych. Absolwent rozumie też potencjał turystyczny atrakcji sportowych pracując w muzeach sportu czy zarządzając wielofunkcyjnymi stadionami sportowymi lub innego rodzaju obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
     * - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

     Informator o specjalnościach: Pobierz

     PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

     Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, pensjonatach i obiektach turystyczno-noclegowych, a także w kadrze zarządzającej, administracji rządowej i samorządowej.     Uchwała Senatu nr 37/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022

     W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
     Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl