druk AWF 50 70 prof KowalikW 2017 roku przypadła siedemdziesiąta rocznica urodzin prof. dra hab. Stanisława Kowalika i pięćdziesięciolecie Jego pracy zawodowej. Z tej okazji odbędzie się spotkanie jubileuszowe, zorganizowane przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu. Rozpoczęcie uroczystości w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 10.30 w auli AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39.
 
Program uroczystości
10.30 – Otwarcie uroczystości
- Przedstawienie sylwetki Jubilata – prof. dr hab. Maciej Pawlak - Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu
- Wystąpienie okolicznościowe Przedstawiciela władz Uczelni (Rektor albo Prorektor)
- Wykład prof. Stanisława Kowalika – „O autorytetach w nauce”
- Prezentacja filmu „Jakość życia, czyli jak szybko upływa życie”
- Jubilat w naszych wspomnieniach i życzeniach na przyszłość – wystąpienia zaproszonych gości
- Otwarcie wystawy publikacji Stanisława Kowalika

Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Jubilata
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl