glownePrzedstawiciele środowiska naukowego spotkali się podczas jubileuszu podsumowującego pracę prof. dr. hab. Jacka Gracza na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Referaty naukowe wygłosili m.in. profesor Janusz Zdebski - wieloletni Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, profesor Jan Blecharz - Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kilkukrotnie psycholog polskiej ekipy na Igrzyskach Olimpijskich oraz profesor Marcin Krawczyński - Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku).
 

Prelegentami byli również przedstawiciele naszej Uczelni - profesor Stanisław Kowalik, wieloletni Prorektor ds. Nauki naszej Uczelni oraz profesor Maciej Tomczak - kierownik Zakładu Psychologii. Zaproszeni goście poruszyli m.in. zagadnienia dotyczące praktyki sportowej i turystyczno-rekreacyjnej, szczególnie aktywności instruktorsko - trenerskiej w zakresie narciarstwa lub realizacji obozów wędrownych w kontekście działalności naukowej profesora Gracza.

W uroczystości, która odbyła się 23 listopada br. uczestniczył Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji - profesor Maciej Pawlak, zaproszeni goście - bliscy współpracownicy profesora Gracza oraz pracownicy Zakładu Psychologii naszej Uczelni. Spotkanie uświetnił występ muzyczny.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl