Organy jednoosobowe i kolegialne
oraz władze wydziałów
Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
na kadencję w latach 2020-2024REKTOR – prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński
PROREKTOR DS. NAUKI – prof. dr hab. Jan Celichowski
PROREKTOR DS. STUDIÓW – prof. dr hab. Jacek Zieliński


RADA UCZELNI
(kadencja organu trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2024 r.)
1. Tomasz Grottel – Przewodniczący
2. Dariusz Jędraszak
3. Elżbieta Roeske
4. prof. dr hab. Piotr Krutki
5. prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak
6. prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski
7. stud. Agata Nawacka


SENAT
1. Rektor – prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński
2. Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Jan Celichowski
3. Prorektor ds. Studiów – prof. dr hab. Jacek Zieliński
4. Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej – prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
5. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak
6. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. – dr hab. Piotr Żurek

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej
7. prof. dr hab. Ewa Ziemann
8. prof. AWF dr hab. Piotr Gronek
9. prof. AWF dr hab. Adam Kantanista
10. prof. AWF dr hab. Maciej Wilski
11. dr Joanna Gorwa
12. mgr Jakub Malik - doktorant
13. stud. Bartosz Zygmunt
14. stud. Julia Najder
15. stud. Bartosz Kalka

Wydział Nauk o Zdrowiu
16. prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak
17. prof. AWF dr hab. Dorota Bukowska
18. prof. AWF dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska
19. prof. AWF dr hab. Joanna Karolkiewicz
20. prof. AWF dr hab. Włodzimierz Mrówczyński
21. prof. AWF dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa
22. dr Helena Elegańczyk-Kot
23. dr Wojciech Jarosz
24. dr Krystian Wochna
25. stud. Agata Nawacka - Przewodnicząca RUSS

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
26. prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn
27. stud. Gabriela Łabędź

Administracja
28. mgr Małgorzata Mikołajczak
29. Halina Nadolna
30. mgr Elżbieta Rybińska


WŁADZE WYDZIAŁU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ
Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
Prodziekan ds. studiów – dr Anna Nadolska
Prodziekan ds. studenckich – dr Tomasz Garsztka


WŁADZE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Dziekan Wydziału – prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak
Prodziekan ds. studiów – prof. AWF dr hab. Anna Demuth
Prodziekan ds. studenckich – dr Krystian Wochna


WŁADZE ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP.
Dziekan Wydziału – dr hab. Piotr Żurek
Prodziekan ds. studiów – dr. hab. Leszek Zguczyński
Prodziekan ds. studenckich – dr Piotr Wójciak
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl