ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2012 1/12/13 6 listopada  uzupełniania różnic programowych przez studentów wracających ze stypendiów zagranicznych, wymiany krajowej lub przenoszących się z innej uczelni
2012 2/12/13  - zimowego obozu szkoleniowego w roku akademickim 2012/2013 
2013 3/12/13  2 stycznia zasad składania prac licencjackich i magisterskich 
2013 4/12/13  15 stycznia  terminów sesji zaliczeniowych i egzaminacyjnych
2013 5/12/13  15 marca  utworzenia grupy międzyspecjalnościowej dla przedmiotu Protokół Dyplomatyczny
2013 6/12/13 15 maja  letniego obozu szkoleniowego dla studentów
2013 1/13/14  1 października  uzupełniania różnic programowych przez studentów wracających ze stypendiów zagranicznych, wymiany krajowej, przenoszących się z innej uczelni oraz reaktywowanych
-
Aneks nr 1-15-16
2013 2/13/14  3 grudnia uruchomienia seminariów magisterskich w roku akademickim 2013/2014 
2014 3/13/14 14 stycznia zimowego obozu szkoleniowego w roku akademickim 2013/2014
2014 4/13/14 20 stycznia ustalenia ważnych terminów
2014 5/13/14 12 maja rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015
2014 6/13/14 12 maja obozu letniego w roku akademickim 2013/2014
2014 7/13/14 25 sierpnia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2014/2015
2014 8/13/14 10 września korekty planu studiów
-
Załącznik
2014 1/14/15 9 grudnia uruchomienia seminariów magisterskich w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2014 2/14/15 9 grudnia uruchomienia proseminariów dyplomowych w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2014 3/14/15 15 stycznia zimowego obozu szkoleniowego w roku akademickim 2014/2015
2014 4/14/15 16 stycznia terminów: sesji zaliczeniowych, egzaminacyjnych, składania prac licencjackich i egzaminów licencjackich
2014 5/14/15 16 stycznia powołania Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju Wydziału Turystyki i Rekreacji
2014 6/14/15 20 stycznia powołania Komisji programowej na Wydziale Turystyki i Rekreacji
-
Aneks nr 1
Aneks nr 2
2015 7/14/15 22 kwietnia powołania Komisji Wydziałowej ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2015 8/14/15 22 kwietnia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
2015 9/14/15 25 maja obozu letniego w roku akademickim 2014/2015
2015 10/14/15 25 maja powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej
2015 11/14/15 22 września Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2015/2016
-
Aneks nr 1
2015 1/15/16 15 grudnia uruchomienia seminariów magisterskich i proseminariów dyplomowych w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2015 2/15/16 15 grudnia zimowego obozu szkoleniowego w roku akademickim 2015/2016
2016 3/15/16 16 lutego ważnych terminów
2016 4/15/16 26 kwietnia uznawania praktyk studenckich odbywanych w ramach programu Erasmus+
2016 5/15/16 - obozu letniego w roku akademickim 2015/2016
2016 6/15/16 1 sierpnia drugiego naboru na studia I stopnia na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2016 7/15/16 2 września drugiego naboru na studia II stopnia na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2016 8/15/16 26 września dodatkowego naboru na studia I oraz II stopnia na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2016 1/16/17 3 października powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Turystyki i Rekreacji na rok akademicki 2016/2017
2016 2/16/17 4 października powołania Wydziałowych Komisji, Zespołu oraz Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia na kadencje obejmującą lata 2016 -2020 na Wydziale Turystyki i Rekreacji
-
Aneks nr 1/17/18
2016 3/16/17 18 listopada uruchomienia seminariów magisterskich i proseminariów dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2017 4/16/17 2 stycznia obozu zimowego w roku akademickim 2016/2017
2017 5/16/17 23 stycznia uzupełniania różnic programowych przez studentów wracających ze stypendiów zagranicznych, wymiany krajowej, przenoszących się z innej uczelni oraz reaktywowanych
2017 6/16/17 24 stycznia  ważnych terminów na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2017 7/16/17 22 marca rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018
2017 8/16/17 24 kwietnia Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w sprawie obozu letniego w roku akademickim 2016/2017
2017 9/16/17 14 lipca Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu  w sprawie dodatkowego naboru na studia I stopnia na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2017 1/17/18 4 października działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu "Animacja Osób 50+"
2017 2/17/18 5 października  powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Turystyki i Rekreacji na rok akademicki 2017/2018
-
Aneks nr 1/17/18
2017 3/17/18 14 grudnia obozu zimowego w roku akademickim 2017/2018
2018 4/17/18 2 stycznia uruchomienia seminariów magisterskich i proseminariów dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Turystyki Rekreacji
2018 5/17/18 16 stycznia ważnych terminów
2018 6/17/18 9 marca powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej na Wydziale Turystyki i Rekreacji na kadencję 2016-2020
2018 7/17/18 26 kwietnia rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019
2018 8/17/18 6 czerwca obozu letniego w roku akademickim 2017/2018
2018 1/18/19 5 października powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
-
Aneks nr 1/19
2018 2/18/19 28 listopada uruchomienia seminariów magisterskich i proseminariów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Turystyki i Rekreacji
2019 3/18/19 8 stycznia ustalenia ważnych terminów
2019 4/18/19 9 stycznia obozu zimowego uprawnień specjalistycznych z narciarstwa w roku akademickim 2018/2019
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl