I. Senacka Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:
1. prof. dr hab. Jan Celichowski - Przewodniczący
2. prof. dr hab. Tomasz Tasiemski - Z-a Przewodniczącego
3. prof. dr hab. Piotr Krutki - Członek
4. prof. dr hab. Jacek Zieliński - Członek
5. prof. AWF dr hab. Beata Pluta - Członek
6. prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn - Członek
7. mgr Marzena Szerment - Sekretarz


II. Senacka Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:
1. prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński - Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Maciej Pawlak - Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. Ewa Ziemann - Członek
4. prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak - Członek
5. prof. AWF dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska - Członek
6. prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy - Członek
7. mgr Marzena Szerment - Sekretarz


III. Senacka Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:
1. prof. AWF dr hab. Dawid Łochyński - Przewodniczący
2. prof. AWF dr hab. Adam Kantanista - Z-ca Przewodniczącego
3. prof. AWF dr hab. Anna Demuth - Członek
4. prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn - Członek
5. prof. AWF dr hab. Maciej Wilski - Członek
6. dr Ewa Kamińska - Członek
7. dr hab. Sławomir Marszałek - Członek
8. mgr Malwina Pietrzak (doktorantka) - Członek
9. Bartosz Zygmunt (student) - Członek
10. dr Małgorzata Anioł - Sekretarz


IV. Senacka Komisja ds. Nagród i Wyróżnień:
1. prof. dr hab. Piotr Krutki - Przewodniczący
2. prof. dr hab. Tomasz Jurek - Z-ca Przewodniczącego
3. prof. AWF dr hab. Maciej Tomczak - Członek
4. dr Magdalena Król-Zielińska - Członek
5. dr hab. Piotr Żurek - Członek
6. mgr Bartosz Malak (doktorant) - Członek
7. Weronika Gregorczyk (studentka) - Członek
8. dr Anna Nadolska - Sekretarz


V. Senacka Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:
1. prof. dr hab. Alicja Nowak - Przewodnicząca
2. prof. AWF dr hab. Adam Kantanista - Z-ca Przewodniczącego
3. prof. AWF dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa - Członek/Sekretarz
4. prof. AWF dr hab. Maciej Wilski - Członek
5. dr Joanna Borowiec - Członek
6. mgr Norbert Grzelak (doktorant) - Członek
7. Agata Nawacka (studentka) - Członek
8. dr Anna Nadolska - Sekretarz


VI. Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów:
1. prof. AWF dr hab. Anna Demuth - Przewodnicząca
2. dr Krystian Wochna - Z-ca Przewodniczącego
3. dr Tomasz Garsztka - Członek
4. dr Anna Nadolska - Członek
5. dr Piotr Wójciak - Członek
6. mgr Paulina Frajtag (doktorantka) - Członek
7. mgr Mateusz Skrzypczak (doktorant) - Członek
8. Maria Hoffmann (studentka) - Członek
9. Aleksandra Komsta (studentka) - Członek
10. Agata Nawacka (studentka) - Członek
11.Lidia Wojtkowiak-Świadek - Sekretarz


VII. Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów:
1. prof. AWF dr hab. Jan Konarski - Przewodniczący
2. dr Joanna Poczta - Z-ca Przewodniczącego
3. dr Ewa Malchrowicz-Mośko - Członek
4. mgr Jakub Jurga (doktorant) - Członek
5. mgr Jakub Malik (doktorant) - Członek
6. Julia Najder (studentka) - Członek
7. Gabriela Łabędź (studentka) - Członek
8. Lidia Wojtkowiak-Świadek - Sekretarz


VIII. Senacka Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się:
1. prof. AWF dr hab. Jacek Zieliński - Przewodniczący
2. prof. dr hab. Tomasz Tasiemski - Z-ca Przewodniczącego
3. prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak - Członek
4. dr hab. Piotr Żurek - Członek
5. Bartosz Kalka (student) - Członek
6. mgr Agnieszka Szwed-Kowalińska - Sekretarz
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl