Oferta

Zakład/Katedra: Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego w AWF
Zakres badań: Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka AWF Poznań oferuje:
 • badania wydolnościowe na bieżni mechanicznej przy użyciu Ergospirometru CORTEX,
 • badania wydolnościowe na trenażerze rowerowym Cyclus 2 przy użyciu Ergospirometru CORTEX,
 • profesjonalna analiza składu ciała z wyodrębnieniem masy mięśniowej, kostnej i tłuszczowej
 • badania densytometryczne – badania gęstości mineralnej kości metodą DXA przy użyciu densytometru GE HealthCare, Lunar Prodigy
  • badanie kości udowej
  • badanie kręgosłupa lędźwiowego L1-L4
  • badanie kręgosłupa i kości udowej
  • Badanie przedramienia
 • ocena zdolności szybkościowo-siłowych (skoczność)
 • badania koordynacji ruchowej ( czas reakcji, zwinność )
 • kinematyczna analiza ruchu (np. analiza symetrii/asymetrii ruchu lub zmian kąta zgięcia w stawach)
 • badanie aktywności nerwowo-mięśniowej techniką elektromiografii (EMG)
 • oznaczanie poziomu mleczanu (soli kwasu mlekowego we krwi)
 • pomiar stężenia kinazy kreatynowej we krwi
 • pomiar stężenia amoniaku we krwi
 • morfologia krwi
Badania wykonywane są w Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka labthletics logoAkademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Budynek Główny AWF, wejście B
Poziom -1
Sala 009 i 011

Istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych badań terenowych w dowolnym miejscu,
w rzeczywistych warunkach treningowych lub podczas zawodów sportowych.

Warunki współpracy: Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00 (telefoniczna rezerwacja wizyty). Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu badania.

Aktualna oferta cenowa:
Badanie wydolnościowe - 270 zł/os.
Analiza składu ciała - 120 zł/os.
Badanie densytometryczne - 70-100 zł/os.

Ceny dla grup minimum 5 osobowych do negocjacji
Pozostały zakres badań do uzgodnienia.

Kontakt:
Joanna Metlak
(61) 835 52 70
784 385 010


Zakład/Katedra: Zakład Fizjologii i Biochemii w AWF (Laboratorium Badań Czynnościowych)Zakres badań: Zakład wykonuje badania wysiłkowe, dzięki, którym możemy
 • określić poziom wydolności tlenowej poprzez oznaczenie pułapu tlenowego (VO2max),
 • monitorować zmiany poziomu wydolności organizmu poprzez oznaczenie progu przemian anaerobowych (metoda nieinwazyjna – próg wentylacyjny),
 • monitorować i dostosować obciążenia wysiłkowe do aktualnego poziomu wydolności organizmu poprzez oznaczenie progu przemian anaerobowych i zakresów tętna treningowego.
Badanie czynnościowe polega na wykonaniu wysiłku progresywnego (indywidualnie dostosowanego do osoby badanej), w trakcie którego wyżej wymienione parametry mierzone są przy pomocy nowoczesnego ergospirometru OxyconMobile firmy Jaeger™. Próba trwa ok. 15 – 20 minut.

Warunki współpracy: Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Aktualna oferta cenowa:
badanie indywidualne (w tym grupy do 5 osób) - 250 zł/os.
grupy powyżej pięciu osób do negocjacji

Kontakt:
dr Jakub Kryściak
(61) 835 51 92


Zakład/Katedra: Zakład Biomechaniki AWF

biomech lab

Temat i zakres badań:
 1. Badania poziomu siły mięśniowej w warunkach statyki i dynamiki (izokinetyki) – Praca koncentryczna lub ekscentryczna – reprezentatywnych grup mięśniowych (Biodex System3).
 1. Badania poziomu siły mięśniowej w warunkach statyki i quasi-statyki na stanowiskach pomiarowych wyposażonych w momentomierze (JBA Zb. Staniak, Polska).
 1. Badania dynamiczne na platformach dynanometrycznych:
 • badania obciążeń dynamicznych (platformy dynamometryczne KISTLER),
 • badania mocy kończyn dolnych i tułowia oraz skoczności człowieka (Counter Movement Jump, Squat Jump),
 • badania obciążeń (siła reakcji podłoża) w dowolnych aktywnościach.
 1. Badania stabilności człowieka (stabilności posturalnej) w warunkach statycznych i dynamicznych, na kilku systemach pomiarowych:
 • w warunkach statycznych (platformy AMTI; platformy KISTLER),
 • w warunkach dynamicznych (platforma Biodex Balance).
 1. Badania rozkładu ciśnień pod stopami:
 • w warunkach statyki (Midi Capteurs, System Foot Scan RSScan),
 • w warunkach dynamiki – chód (System Foot Scan RSScan).
 1. Kompleksowa analiza biomechaniki chodu:
 • analiza kinematyki (techniki) chodu (8-kamerowy System BTS Smart D),
 • analiza sił generowanych fazach podporowych stóp, kul, lasek itp. (2 platformy dynamometryczne AMTI),
 • analizy koordynacji neuromięśniowej (aktywności elektrycznej mięśni) reprezentatywnych grup
  mięśniowych (wielokanałowy telemetryczny System Noraxon).

Od osób zainteresowanych przeprowadzeniem badań wymaga się przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w badaniach.

Warunki współpracy: do uzgodnienia

Kontakt: 
,
tel.: (61) 835 53 92
http://www.biomechanika.awf.poznan.pl/

Zakład/Katedra: Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia AWFTemat i zakres badań:

 1. Ocena ogólnej kondycji fizycznej w zakresie sprawności fizycznej, sprawności funkcjonalnej oraz poziomu aktywności fizycznej.
Realizujemy badania z wykorzystaniem:
 • Europejskiego Test Sprawności Fizycznej dla dzieci i młodzieży (pomiar siły, wytrzymałości, zwinności,
  koordynacji ruchowej),
 • specjalistycznych dynamometrów ręcznych i nożnych do pomiaru siły mięśniowej,
 • platformy posturograficznej do pomiar stabilności posturalnej (analiza ryzyka upadków i zaburzeń
  równowagi ciała),
 • wiedeńskiego systemu testów psychomotorycznych do pomiaru koordynacji ruchowej, czasu i poprawności
  reakcji (analiza zdolności właściwego reagowania na różne bodźce).
 1. Zakład oferuje przygotowanie programów aktywności fizycznej ukierunkowanych w szczególności na potrzeby podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej oraz poprawy sylwetki ciała, profilaktyki i terapii otyłości realizowanych na zajęciach indywidualnych w różnych warunkach.
Do kogo kierowane są badania: Programy i pomiary ukierunkowane są na potrzeby dzieci, młodzieży i osób w wieku dorosłym i starszym, sportowców oraz uwzględniające specyficzne wymagania względem osób różnych zawodów i potrzeb wszystkich osób zainteresowanych swoją kondycją i sprawnością psychoruchową.

Warunki współpracy: do uzgodnienia

Kontakt:

dr hab. prof. AWF Janusz Maciaszek,
,
tel. (61) 835 52 14
Zakład/Katedra: Zakład Teorii Sportu AWFTemat: Pomiar możliwości kondycyjnych, koordynacyjnych oraz struktury budowy ciała, jako elementów racjonalnie realizowanego procesu treningowego.

Zakres badań:
 1. Ocena budowy somatycznej oraz analiza segmentowa składu ciała.
 2. Pomiar wydolności układu oddechowego. Spirometria statyczna i dynamiczna.
 3. Określanie intensywności wysiłku fizycznego na podstawie rejestracji częstości skurczów serca (HR).
 4. Oznaczanie wskaźników biochemicznych - koncentracja kwasu mlekowego we krwi.
 5. Szacowanie progów metabolicznych.
 6. Ocena zdolności wytrzymałościowych – o podłożu tlenowym i beztlenowym (np. step-testy, beep test, Test Wingate, PWC170).
 7. Pomiar możliwości siłowych rozwijanych w warunkach statyki i dynamiki.
 8. Ocena zdolności szybkościowych organizmu w ruchach cyklicznych i acyklicznych.
 9. Ocena zdolności szybkościowo-siłowych (moc) kończyn dolnych i górnych (maksymalna i średnia moc).
 10. Koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM).
 11. Testy sprawności fizycznej (MTSF, EUROFIT, YMCA i itp.).
 12. Inne, w zależności od potrzeb.
Zakład prowadzi badania laboratoryjne i terenowe.

Do kogo kierowane są badania: Właściwa diagnostyka jest punktem wyjścia do programowania lub modyfikowania treningu. To także obiektywny sposób kontrolowania efektów pracy sportowca lub trenera. Jest jednym z podstawowych mierników efektywności treningu we wszystkich jego odmianach a także bardzo ważnym narzędziem w profilaktyce zdrowotnej.

Oferta obejmuje pomiar indywidualnych możliwości kondycyjnych, koordynacyjnych oraz struktury budowy ciała sportowca. Uporządkowane dane przekazywane są w formie raportu zawierającego komentarz oraz wytyczne, co do konstrukcji programów doskonalących, w kontekście konkretnych celów szkoleniowych. Procedury pomiarowe dostosowane są do wszystkich poziomów zaawansowania oraz kategorii wieku (dzieci, młodzież, dorośli).

Warunki współpracy: do uzgodnienia

Kontakt:
dr Krzysztof Karpowicz,  
,
tel.: (61) 835 52 72
http://www.awf.poznan.pl/pl/teoriasportu
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl