ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2020 1 25 maja przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie tradycyjnym lub zdalnym w roku akademickim 2019/2020
2020 2 - zasad realizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu w okresie od 15 czerwca do 30 grudnia br.
2020 3 9 września realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Dietetyka, Fizjoterapia, Neurobiologia w semestrze zimowym 2020/2021
-
Aneks nr 1/2020
Aneks nr 2/2020
2020 4 19 listopada powołania wydziałowych komisji na kadencję 2020-2024

Aneks nr 1/2021
2021 1 25 stycznia realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Dietetyka, Fizjoterapia, Neurobiologia w semestrze letnim 2020/2021
-
Aneks nr 1/2021
Aneks nr 2/2021
2021 2 15 kwietnia przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w trybie tradycyjnym lub zdalnym w roku akademickim 2020/2021
2021 3 25 maja obowiązkowych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów WNoZ w roku akademickim 2020/2021
2021 4 20 września szczegółowych warunków ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) oraz Indywidualny Program Studiów (IPS)
-
Aneks nr 1/2022
2021 5 1 października powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Klinicznych
2021 6 29 listopada powołania zespołu ds. opracowania zagadnień na egzamin dyplomowy kierunku Dietetyka, studia pierwszego stopnia
2022 1 17 lutego wykazu zagadnień na egzamin dyplomowy kierunku Dietetyka, studia pierwszego stopnia
2022 2 24 marca warunków przyjęcia na studia w drodze przeniesienia z innej polskiej uczelni
2022 3 5 kwietnia powołania Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
2022 4 23 maja obowiązkowych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2021/2022
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl