czerniak u dziekan   Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak

Absolwentka dwóch kierunków: Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacja Ruchowa AWF w Poznaniu. Pracę zawodową na macierzystej Uczelni rozpoczęła w 1994 r. w Katedrze Antropologii i Biometrii. Członek Senatu AWF Poznań. W latach 2016-2020 Prodziekan ds. studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, a następnie na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. W swojej pracy naukowej zaangażowała się głównie w badania czynników determinujących aktywność fizyczną kobiet po leczeniu onkologicznym z powodu raka piersi.
     
  Prodziekan ds. studenckich
dr Krystian Wochna

Absolwent AWF w Poznaniu, doktor nauk o kulturze fizycznej, Kierownik Pracowni Pływania i Ratownictwa Wodnego, trener pływania I klasy, Przewodniczący Komisji Stypendialnej AWF Poznań, członek Senatu. W latach 2016-2020 Prodziekan ds. studenckich i sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, a następnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W czasach studenckich członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu aktywności fizycznej na masę kostną oraz biochemiczne wskaźniki metabolizmu tkanki kostnej. Sekretarz oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.
     
demuth a dziekan   Prodziekan ds. studiów
prof. AWF dr hab. Anna Demuth

Absolwentka AWF w Poznaniu, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor Uczelni. Od 1996 r. pracuje w Zakładzie Antropologii i Biometrii prowadząc zajęcia dydaktyczne z Antropologii, Antropologii w sporcie, Biologicznego rozwoju człowieka oraz Antropometrycznych metod oceny stanu odżywienia. W swojej pracy naukowej zaangażowała się głównie w badania czynników determinujących aktywność fizyczną osób w różnym wieku, o różnym stanie zdrowia i statusie społecznym.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl