Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu powstał w wyniku zmian w strukturze uczelni wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Na mocy tej ustawy powołano nowe wydziały w AWF w Poznaniu – Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Wydział Nauk o Zdrowiu, co było podyktowane chęcią dostosowania nazw wydziałów do istniejących dyscyplin naukowych.

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej jest spadkobiercą i kontynuatorem istniejącego wcześniej Wydziału Wychowania Fizycznego, który należał do najstarszych i najlepszych jednostek tego typu w kraju. Jego geneza wiąże się z powołaną w 1919 r. Katedrą Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego, a następnie: z autonomicznym Studium Wychowania Fizycznego działającym przy Uniwersytecie Poznańskim (1924), Studium Wychowania Fizycznego Akademii Lekarskiej (od 1949 r. późniejszej Akademii Medycznej), Wydziałem Wychowania Fizycznego utworzonym 1 stycznia 1953 r. w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Wydziałem Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji (2011- 2019).

Przeszłość i teraźniejszość nowo utworzonego Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej (2019 r.) wyznacza nie tylko z uzyskiwanie przez studentów solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej popartej badaniami naukowymi, ale również rozwój naukowo-dydaktyczny zatrudnionej w nim grupy pracowników działających w jego strukturze organizacyjnej. Nauczyciele akademiccy, poszukując wciąż nowych prawd w interdyscyplinarnych badaniach naukowych, tworzą istotne wartości intelektualne, przydatne studentowi i absolwentowi, przyszłemu specjaliście w dziedzinie szeroko pojętej kultury fizycznej, m.in. w zakresie wychowania fizycznego, sportów, turystyki i rekreacji.

Studiujący mają możliwość kształcenia się na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Taniec w Kulturze Fizycznej, Turystyka i Rekreacja oraz Animacja Osób 50+, mając do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczno-sportową, zlokalizowaną na terenie kampusu w centrum Poznania. Mogą również część studiów zrealizować za granicą w ramach wymiany międzynarodowej programów ERASMUS+, a także w Szkole Doktorskiej w AWF Poznań – Erasmus+ HE. Studenci mogą uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalno-akademickich, sportowych i charytatywnych, np. wyborach Miss i Mistera AWF, Gali EuGeniusze, maratonach pływackich, turniejach piłki nożnej, jako honorowi dawcy krwi itp. Dla studentów pierwszego roku organizowany jest obóz adaptacyjny „Adapciak”.

Wydział zapewnia studentom zdobycie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Poprzez znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną przekazuje wiedzę i bogate doświadczenie. Oferta edukacyjna obejmuje takie kształcenie, dzięki któremu student może budować pełną sukcesów przyszłą drogę zawodową.

Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia studentów uprawiających czynnie sport, m.in. w klubie AZS-AWF w Poznaniu. Wśród nich należy wymienić dawnych zwycięzców akademickich mistrzostw świata w lekkiej atletyce (późniejszych profesorów tytularnych AWF) – Zdobysława Stawczyka i Eugeniusza Wachowskiego oraz złotych medalistów olimpijskich w lekkiej atletyce: Bronisława Malinowskiego, Władysława Komara, Tadeusza Ślusarskiego, Władysława Kozakiewicza czy olimpijczyków młodszego pokolenia, m.in. Julię Michalską-Płotkowiak – wioślarkę, brązową medalistkę olimpijską w dwójce podwójnej, czy Jana Szymańskiego – łyżwiarza szybkiego, zdobywcę brązowego medalu olimpijskiego w drużynowym biegu na 500 m.

W ostatnich latach pracownicy, studenci i doktoranci znacznie pomnożyli dorobek publikacyjny, lokując swe publikacje w prestiżowych, indeksowanych (umieszczonych na tzw. liście „A”) czasopismach. Z powodzeniem pozyskują granty badawcze i wdrożeniowe organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki i inne placówki. W ramach współpracy międzynarodowej realizują projekty badawcze i uczestniczą w naukowych stażach zagranicznych w prestiżowych ośrodkach badawczych na całym świecie.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl