IMG 8232Zakład ten został powołany do funkcjonowania 1 kwietnia 2021 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu naszej Akademii, w ramach Katedry Dietetyki. Ze względu na kompleksowy remont pomieszczeń, a następnie remont korytarza w części południowej Budynku Głównego, oficjalne i symboliczne otwarcie, z udziałem władz rektorskich, dziekańskich, pracowników Uczelni oraz przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym zakład współpracuje, odbyło się 11 stycznia br.  
 
Zakład ma do dyspozycji, oprócz pomieszczeń, w których znajdują się gabinety m.in.: Laboratorium badań wysiłkowych, składu ciała i stanu odżywienia, Pracownię oceny sposobu żywienia i konsultacji, Laboratorium badań metabolicznych i molekularnych oraz Laboratorium badań specyficznych zdolności wysiłkowych.  

Kierownikiem Zakładu Dietetyki Sportowej jest prof. AWF dr hab. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski. Obecnie Zakład zatrudnia łącznie 5 pracowników badawczo-dydaktycznych, jednego pracownika administracyjnego oraz realizowane są w nim trzy prace doktorskie.

Działalność naukowa Zakładu obejmuje badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu żywieniowego i suplementacyjnego wspomagania wydolności fizycznej i zdolności wysiłkowych oraz stanu odżywienia w zróżnicowanych grupach sportowców i osób aktywnych fizycznie, jak również zdrowych i chorych osób nieaktywnych fizycznie. Wszystkie projekty badawcze realizowane w ZDS prowadzone są we współpracy międzyuczelnianej, w tym część z nich we współpracy międzynarodowej.

Działalność dydaktyczna Zakładu skupia się w chwili obecnej przede wszystkim na realizacji zajęć na I i II stopniu studiów na kierunku Dietetyka (m.in. przedmioty Żywienie w wybranych dyscyplinach sportu, Żywienie w aktywności fizycznej, Żywienie w sporcie, Suplementacja i wspomaganie żywieniowe w sporcie, Żywienie kliniczne, Kliniczny zarys chorób, Immunologia, Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Mikrobiologia ogólna i żywności czy wykłady akademickie dla dietetyków) oraz przedmiotów do wyboru dla kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl