ewaluacja A 2Minister Edukacji i Nauki przyznał naszej Uczelni kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, co świadczy o docenieniu wysokiego poziomu prowadzonej przez pracowników naszej Uczelni działalności naukowej i publikacyjnej oraz skuteczności aplikowania o granty naukowe w konkursach krajowych i zagranicznych.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą, badaniami, publikacjami i wdrożeniami przyczynili się do uzyskania takiego rezultatu. Stawiamy sobie za cel oczywiście kategorię A+, ale cieszymy się również bardzo z kategorii A – mówi Rektor Akademii – prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński.

Przypomnijmy: przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych wprowadziła Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach ewaluacji MEiN przyznaje kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki, które wpływają na kwotę subwencji, możliwość nadawania stopni naukowych i prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.


ewaluacja A 2
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl