18.11 Prof. SokolowskiStudenci naszej Akademii zgłosili prof. AWF dra hab. Marka Sokołowskiego z Zakładu Sportów i Edukacji Obronnej do tegorocznej edycji plebiscytu edukacyjnego organizowanego przez redakcję Głosu Wielkopolskiego. Głosowanie trwa do 15 grudnia br. do godz. 22.

Prof. Marek Sokołowski rolę nauczyciela akademickiego w naszej Uczelni łączy z pełnieniem funkcji członka Rady Uczelni, przewodniczącego zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, a także od 2008 roku Prezesa Zarządu Fundacji na rzecz AWF Poznań, która realizuje takie programy jak: Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka, Nasz Sportowy Fyrtel, Powszechna Nauka Pływania dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych z terenu miasta Poznania.

W latach 2012-2016 prof. pełnił także funkcję Prodziekana ds. studenckich i sportu. Wielokrotnie został wyróżniony przez studentów statuetką „Eugeniusza” dla nauczyciel naszej Akademii, m.in.
w kategorii „Najlepszy wykładowca”, „Anioł stróż studentów”, „Złote serce”, „Zeus Wydziału WFSiR”. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowo-dydaktycznych.

Głosować można SMS-owo lub poprzez prenumeratę Głosu Wielkopolskiego do 15 grudnia br. do godz. 22. Więcej informacji: link
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl