26.05 zagraniczne wyjazdy naukoweUdział w rozmowach o kształceniu w dobie pandemii i przyszłości wymian międzynarodowych w Atenach, prelekcje podczas międzynarodowego seminarium naukowego w Porto, a także kontynuacja projektu badawczego dotyczącego skuteczności gry w piłkę nożną oraz poznawczo-motoryczne aspekty diagnozowania piłkarzy w Magdeburgu – to tematy ostatnich wyjazdów zagranicznych naukowców z AWF Poznań: prodziekana ds. studenckich dra Krystiana Wochny, prof. AWF dra hab. Krzysztofa Durkalca-Michalskiego z Zakładu Dietetyki Sportowej oraz dra Pawła Kalinowskiego z Zakładu Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych.

Rozmowy na temat kształcenia w dobie pandemii oraz przyszłości wymian międzynarodowych, w których udział wziął w minionym tygodniu prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu dr Krystian Wochna, odbyły się w University of West Attica w Atenach.

W trakcie swojego pobytu w Uniwersytecie w Porto (University of Porto, Faculty of Pharmacy) prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski z Zakładu Dietetyki Sportowej uczestniczył w seminarium pt. „Safe & Healthy Nutrition insights into sports and ageing”, w trakcie którego wygłosił trzy wykłady: „Introduction to sports nutrition and the most important problems faced by sports dietetics”, „Diet planning, recommendation for nutrients intake, energy balance and RDA in sport practices” oraz „Supplements and effective supplementation of athletes and physically active people”. Oprócz naukowców i studentów zgromadzonych w audytorium, w wykładach uczestniczyli również słuchacze z Portugalii, Brazylii oraz Polski.

Miesięczny staż naukowy rozpoczął także, w Uniwersytecie Otto Von Guericke w Magdeburgu, dr Paweł Kalinowski z Zakładu Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych. Staż odbywać się będzie pod opieką cenionego badacza prof. Marco Tauberta. Celem jest praca nad projektem badawczym, dotyczącym rozwoju poznawczo-motorycznych aspektów przewidywania wyniku sportowego piłkarzy. Dr Kalinowski odpowiedzialny będzie za opracowanie procedur tworzenia indywidualnych zachowań gry 1x1 w piłce nożnej. Staż jest kontynuacją współpracy z prof. Taubertem, a także drem Lehmannem i drem Melcherem, dotyczącej skuteczności gry oraz poznawczo-motorycznych aspektów diagnozowania zawodników, rozpoczętej w 2019 roku w ramach programu Erasmus+.

Wyjazdy naukowców zostały zrealizowane dzięki środkom z programu Erasmus+. Program umożliwia pracownikom realizację indywidualnych celów, m.in. badań naukowych, oraz stanowi ważny element udoskonalania i rozwijania dydaktyki oraz metodyki nauczania na macierzystej Uczelni, w oparciu o wzorce zaczerpnięte z uczelni partnerskiej.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl