28.04 Konkursy na prace naukoweTrwa przyjmowanie zgłoszeń do dwóch konkursów: na najlepszą pracę dyplomową poruszającą szeroko rozumianą problematykę stwardnienia rozsianego oraz na prace naukowe poświęcone edukacji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i udziału w konkursach.


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów i absolwentów do udziału w VI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą szeroko rozumianej problematyki stwardnienia rozsianego. Rozprawy dyplomowe mogą dotyczyć medycyny, fizjoterapii, opieki pielęgniarskiej czy psychologii. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace licencjackie i magisterskie obronione w latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021. Oceniane będą one przez jury konkursowe, składające się̨ ze specjalistów zajmujących się̨ tematyką stwardnienia rozsianego, a spośród nich zostanie nagrodzona jedna. Organizator przewiduje przyznanie nagrody rzeczowej.

Zgłoszenia nadsyłać należy do 31 lipca br. w formie elektronicznej (plik PDF) na adres mailowy: lub w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: link

Naukowcy z naszej Akademii mogą natomiast wziąć udział w konkursie o Nagrodę im. prof. Romana Czarneckiego, nauczyciela, wykładowcy, dyrektora szkół, który całe życie poświęcił nauczaniu. Nagroda przyznawana jest naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Organizator przyzna nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł w trzech kategoriach: naukowej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej, publicystycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i podcasty, specjalistycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 30 czerwca br. Zgłoszenia dokonuje autor lub współautor publikacji. W tym celu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. Regulamin konkursu oraz więcej szczegółów na temat wymogów dotyczących zgłaszanych prac znajduje się na stronie: link

Zachęcamy do udziału w konkursach!
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl