21.04 CrossFit badaniaTrening funkcjonalny o wysokiej intensywności, jako niezawodne i powtarzalne narzędzie oceny wydolności tlenowej oraz brak realnych korzyści stosowania diety ketogenicznej na wydolność tlenową i zdolności wysiłkowe – to wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Zakładu Dietetyki Sportowej oraz Zakładu Fizjologii i Biochemii, opisanych w wysoko punktowanych publikacjach naukowych.

W pierwszej pracy pt. „Evaluation of the repeatability and reliability of the cross‐training specific Fight Gone Bad workout and its relation to aerobic fitness” naukowcy z naszej Uczelni oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu skupili się na ocenie powtarzalności i niezawodności treningu funkcjonalnego o wysokiej intensywności (HIFT) oraz ewaluacji jego związku z wydolnością tlenową. Badania prowadzono na grupie 21 osób (9 kobiet i 12 mężczyzn) regularnie uprawiających CrossFit od minimum dwóch lat. Wykazano, że ten typ treningu jest niezawodną i powtarzalną formą testu do pomiaru specyficznych dla cross-treningu zdolności wysiłkowych. Ponadto badacze zaobserwowali, że wykonywanie ćwiczeń w treningu Fight Gone Bad (FGB) jest silnie skorelowane z wydolnością aerobową. Próba ta może być zatem wykorzystywana jako skuteczne narzędzie w badaniach interwencyjnych do oceny zmian adaptacji organizmu w wyniku prowadzenia treningu funkcjonalnego o wysokiej intensywności z ewentualnym stosowaniem ukierunkowanych strategii żywieniowo-suplementacyjnych.

Autorami pracy są: K. Durkalec-Michalski, E.E. Zawieja, B.E. Zawieja, T. Podgórski. Artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie Scientific Reports (IF=3.998, MEiN=140). Publikacja dostępna jest na stronie: link

Powyższe wyniki naukowcy wykorzystali w badaniach weryfikacji wpływu diety ketogenicznej w treningu CrossFit. Zespół naukowców z Zakładu Dietetyki Sportowej naszej Uczelni wykazał, że stosowanie diety ketogenicznej w treningu CrossFit nie stymuluje wzrostu wydolności tlenowej i specyficznych dla dyscypliny zdolności wysiłkowych (ocenianych w wysiłku Fight Gone Bad). Co więcej, zaobserwowano, że w porównaniu z dietą zwyczajową, czterotygodniowa dieta ketogeniczna związana była z pogorszeniem wydolności tlenowej oraz potencjalnie zwiększonym ryzykiem pewnych zaburzeń hematologicznych u kobiet uprawiających CrossFit. U mężczyzn zaobserwowano jedynie niepożądane podwyższenie aminotransferazy alaninowej z niewielką tendencją do poprawy równowagi kwasowo-zasadowej. Ta praca naszych naukowców wskazuje, że stosowanie diety ketogenicznej nie powinno być rekomendowane w treningu funkcjonalnym ukierunkowanym na maksymalizację wyników sportowych. Jednakże w treningu rekreacyjnym stosowanie tej diety jest możliwe i nie wiąże się z wystąpieniem poważnych zaburzeń homeostazy organizmu. Warto jednak w tym względzie monitorować wskaźniki hematologiczne u kobiet oraz stan czynności wątroby u mężczyzn.

Autorami pracy są: K. Durkalec-Michalski, P. Nowaczyk, N. Główka, A. Ziobrowska, T. Podgórski. Artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie Nutrients (IF=4.546, MEiN=140). Publikacja dostępna jest na stronie: link
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl