02.04 zielinski jPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z końcem marca nadał Prorektorowi ds. Studiów – prof. drowi hab. Jackowi Zielińskiemu – tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.

Prof. dr hab. Jacek Zieliński jest w obecnej kadencji 2020-2024 Prorektorem ds. Studiów AWF Poznań, profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, doktorem habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownikiem Katedry Kinezjologii Sportu.

W 1992 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Toruniu, w 1996 r. uzyskał dyplom magistra na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF Poznań i rozpoczął pracę w Zakładzie Lekkiej Atletyki. Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2013 r. Jest trenerem I klasy tenisa, II klasy w lekkiej atletyce oraz instruktorem narciarstwa. Profesor jest także trenerem wielu czołowych tenisistów, medalistów Mistrzostw Europy i Polski w różnych kategoriach wiekowych.

Od ponad 20 lat współpracuje z trenerami i zawodnikami kadr narodowych różnych dyscyplin sportu, stawiając na kompleksową diagnozę i wspomaganie treningu. Jako współtwórca Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka stosuje nowoczesne metody pomiarowe, ułatwiające precyzyjną ocenę potencjału fizycznego i planowanie treningu. Jego artykuły są publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach z dziedziny „Sport Science”. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych indeksowanych w bazie Web of Science. Był kierownikiem oraz głównym wykonawcą kilku projektów badawczych: Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, co wieńczą wspólne publikacje. W 2017 r. został powołany przez Ministra Sportu na członka Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie. Funkcję tę pełni do dziś.

Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą metabolizmu nukleotydów w treningu, poszukiwania markerów stanu wytrenowania, oceny krążenia mikronaczyniowego pod wpływem treningu, zmian parametrów fizjologicznych i biochemicznych w rocznym cyklu treningowym oraz procesów starzenia się zawodników „masters”.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl