23.02 Konkurs doktoranciOddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ogłosił IX edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2020 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Laureaci pięciu kategorii uzyskają nagrody pieniężne oraz zostaną zaproszeni do krótkich wystąpień na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu. Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca br.

Konkurs przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne. Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich prezentacji na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres ) w terminie do 12 marca br. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Oddziału (link).

Regulamin: pobierz
Formularz zgłoszeniowy: pobierz
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl