19.02 CDKiSAbsolwenci AWF Poznań, którzy ukończyli kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej na specjalności tancerz nauczyciel mogą wziąć udział w rekrutacji na dwa kierunki studiów podyplomowych: „Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna” oraz „Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli”, które zwiększą ich kompetencje pedagogiczne i umożliwią prowadzenie dodatkowych zajęć w szkole. Rekrutacja trwa!

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia nauczycielskie to okazja dla absolwentów Tańca w Kulturze Fizycznej na zwiększenie kompetencji zawodowych.

Kierunek „Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna” zapewnia uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia trwają trzy semestry (405 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin praktyk). Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z: anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku fizycznego, metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w systemie szkolnej kultury fizycznej, teorii i metodyki kinezyterapii, teorii i metodyki ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych czy sposobów diagnozowania stanu zdrowia. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kierunek „Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli” umożliwia uzupełnienie zdobytych już uprawnień nauczycielskich o umiejętności niezbędne to prowadzenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne. Studia trwają trzy semestry (510 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin praktyk). Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące teorii i metodyki różnych dyscyplin sportu oraz przedmioty związane z budową i funkcjonowaniem ludzkiego ciała. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl