16.12 Porozumienie Instytut SportuAkademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu podpisała porozumienie z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym, w ramach którego instytucje będą współpracować w zakresie projektów naukowo-badawczych oraz działalności naukowej i dydaktycznej. Umowa ułatwi zespołom badawczym nawiązanie współpracy, zwiększy dostęp do infrastruktury badawczej, a także umożliwi zdobycie nowych doświadczeń przez studentów i doktorantów.

Współpraca dotyczyć będzie: prowadzenia projektów naukowo-badawczych, działalności dydaktycznej, naukowej i szkoleniowej, wykorzystania infrastruktury badawczej, tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych oraz wymiany informacji naukowych, publikacji czy materiałów dydaktycznych. Pracownicy AWF Poznań oraz Instytut Sportu będą brać udział we wspólnych konferencjach naukowych i seminariach. Założenia porozumienia obejmują wymianę doświadczeń, tworzenie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych.

Współpraca dotyczy również działań skierowanych do studentów, m.in. wspólnego kształcenia przez odbywanie w Instytucie nieodpłatnych praktyk zawodowych, a także rozwoju naukowego doktorantów i kadry naukowej przy przygotowywaniu prac doktorskich oraz habilitacyjnych.

Instytucje, realizując powyższe założenia, wspierać się będą również na płaszczyźnie promocyjnej i marketingowej, co umożliwi pozyskiwania sponsorów badań oraz nagłośnienie realizowanych projektów i ich wyników.

Współpraca została zawarta na czas nieokreślony.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl