23.11 Rehabilitacja dla ciebieOsoby zainteresowane projektem „REHABILITACJA DLA CIEBIE – terapia, edukacja, działanie!!!” mogą wciąż zgłosić chęć udziału w nim pomimo panującej pandemii. Twórcy projektu, w tym naukowcy z naszej Akademii, opracowali zasady umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie rejestracji, badań i konsultacji. Projekt, w ramach którego realizowane są zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe, skierowany jest do Wielkopolan, w wieku przedemerytalnym z dolegliwościami układu kostno-stawowego. Aktualne informacje udostępniane są na stronie projektu oraz profilu na Facebooku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi wprowadzono zasady dotyczące przeprowadzania rejestracji oraz udziału w badaniach i zajęciach. Dodatkowo do uczestników kierowana jest ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem.

Program prozdrowotny skierowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku przedemerytalnym (kobiety 50-59 lat, mężczyźni 50-64 lat), aktywnych zawodowo, zmagających się z dolegliwościami układu kostno-stawowego. Udział w projekcie jest płatny (99 zł). Uczestnicy programu biorą udział w:
• trzech konsultacjach fizjoterapeutycznych, które mają na celu diagnozę stanu zdrowia pacjenta oraz monitorowanie efektów terapeutycznych,
• 20 dniach zabiegów fizjoterapeutycznych – każdego dnia specjaliści wykonują po pięć zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. Można skorzystać m.in. z zabiegów z użyciem pola magnetycznego, krioterapii, ultradźwięków, masaży, zabiegów terapii manualnej,
• zajęciach rekreacyjno-sportowych z pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje o realizacji projektu w warunkach pandemii oraz zapisach dostępne są na stronie: link. Zachęcamy także do obserwowania profilu projektu na Facebooku (link).

Projekt realizowany jest przez Centrum Medyczne ENEL-MED SA w partnerstwie z Fundacją Medycyna i Sztuka z Poznania oraz Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.


EFS Samorzad kolor PL
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl