29.03 miniatura ErasmusRuszyła rekrutacja uzupełniająca na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. Dostępne są jeszcze miejsca w uczelniach w Chorwacji, Portugalii, Słowacji czy na Cyprze. W związku z pandemią koronawirusa możliwość wyjazdu zostanie zweryfikowana przez bieżącą sytuację w kraju uczelni wysyłającej i partnerskiej, bezpośrednio przed każdym wyjazdem. Formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej należy złożyć do 20 października br.

Biuro Współpracy z Zagranicą wyraża nadzieję, że pomimo obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w kraju i Europie będzie można realizować zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w przyszłym semestrze roku akademickiego 2020/21. Osoby zainteresowane studiami lub praktykami zagranicznymi mogą już teraz wypełnić formularz rekrutacyjny. Wyjazd zostanie zrealizowany w zależności od bieżącej sytuacji w Polsce i w kraju uczelni partnerskiej. Student ma także prawo w każdym momencie wycofać się z wcześniej podjętej decyzji dotyczącej wyjazdu.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie online. Wypełniony formularz ze zdjęciem i podpisem należy przesłać w formie skanu na adres: lub do 20 października br.

Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.

Formularz rekrutacyjny, wykaz wolnych miejsc oraz zestawienie miesięcznych stawek stypendiów dostępne są na stronie: link
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl