06.10 Inauguracja 2020 21
W ubiegłym roku kalendarzowym hucznie obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Nikt nawet nie pomyślał, że w ciągu kilku miesięcy nasze życie tak gwałtownie się zmieni. Przychodzi nam otwierać rok akademicki w czasach pandemii koronawirusa. Mimo obowiązujących ograniczeń, mimo realnego zagrożenia, musimy jednak dalej żyć… Zatem wszystkich Państwa serdecznie i gorąco witam – rozpoczął uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/2021 Rektor profesor Dariusz Wieliński.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego jest ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni. To okazja do spotkania się byłych pracowników Uczelni z obecnymi i wspólnego świętowania. W tym roku, jak wiele innych wydarzeń, to także przybrało wyjątkową formę – bezpośrednio udział w nim wzięły jedynie władze Uczelni, członkowie Senatu oraz immatrykulowani studenci. Pozostali mogli śledzić wydarzenie dzięki transmisji online. Zakończony rok akademicki, który został podsumowany w przemówieniu Rektora oraz w filmie, pełen był wyzwań związanych z sytuacją epidemiologiczną oraz z kończącą się kadencją władz uczelni akademickich.

Miniony rok akademicki był rokiem zamykającym kadencję władz uczelni akademickich przypadającą na lata 2016-2020. Zdominowana była ona w znacznej mierze pracami związanymi z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jak pamiętamy – konsultowana przez kilka lat ze środowiskiem akademickim Ustawa 2.0 – ukazała się w lipcu 2018 r., zaś jej wdrażanie rozłożono na cztery lata. Przełomowym był ubiegły rok akademickim, w którym szkolnictwo wyższe zaczęło funkcjonować w większości według nowych zasad – podkreślał Jego Magnificencja.

Na podstawie nowej ustawy m.in. wydziały zostały przekształcone w jednostki administracyjne odpowiadające za funkcjonowanie procesu dydaktycznego, zmianie uległa struktura Uczelni, w której, w miejsce Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji, powstały wydziały Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Nauk o Zdrowiu, po raz pierwszy w powojennej historii nawiązując swoimi nazwami do dyscyplin naukowych, a nie do wykładanych kierunków studiów. To wyraźny sygnał, że poznańska AWF to uczelnia akademicka ze 100-letnimi tradycjami, a nie szkoła zawodowa.

Rektor w swoim przemówieniu przedstawił także m.in. działania mające na celu przystąpienie do federacji publicznych uczelni Miasta Poznania, podjęte kroki, w efekcie których zwiększona została liczba publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej i środki dostępne z Narodowego Centrum Nauki. Nakreślił specyfikę funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, najważniejsze kwestie związane z dydaktyką, zrealizowane inwestycje, a także plany na przyszłość (m.in. uruchomienie pełnych studiów w języku angielskim na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport oraz Dietetyka, budowa obiektu sportowo-hotelowo-rehabilitacyjnego w Chycinie).

U progu nowego roku akademickiego pragnę wszystkim Wam – pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym Uczelni, a także studentom i doktorantom – podziękować za ciężką pracę, poświęcony czas i zaangażowanie. Drodzy Żacy, jak zawsze Was – studentów pierwszego roku – witam bardzo serdecznie w murach naszej Akademii. Szanowni Państwo , Drodzy Studenci i Pracownicy, rok akademicki 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uważam za otwarty – zakończył przemówienie Rektor prof. Dariusz Wieliński.

Zgodnie z tradycją, podczas inauguracji nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku, a w imieniu barci studenckiej głos zabrał przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, który nowym studentom gratulował przyjęcia w poczet studentów naszej Akademii oraz wybrania na miejsce swoich studiów Poznania, miasta tętniącego życiem studenckim.

Inauguracja była także okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu Rektora na najciekawsze „Ćwiczenia w ramach wychowania fizycznego w warunkach domowych”.

Tegoroczny wykład inauguracyjny „Aktywność fizyczna medycyną jutra” wygłosiła prof. Ewa Ziemann, która od grudnia 2019 r. jest pracownikiem Katedry Kinezjologii Sportu AWF Poznań. Wcześniej, w latach 2016-2019 była prodziekanem Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii w Gdańsku. Jest też absolwentką AWFiS w Gdańsku. Tam uzyskała stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Tytuł profesora nauk o zdrowiu uzyskała z rekomendacji gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem 48 publikacji indeksowanych prze Web of Science, cytowanych ok. 500 razy. Kierowała czterema grantami badawczymi, które uzyskały finansowanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Centrum Nauki. Wykład nawiązywał do wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka oraz tłumaczył, dlaczego brak aktywności fizycznej nadal jest globalnym problemem.

Wykład w bardzo czytelny sposób pokazał, jak szybko możemy poprawić stan organizmu dzięki prostym, domowym, ćwiczeniom interwałowym i jak szybko zachodzą niekorzystne zmiany w odwrotną stronę, gdy tych ćwiczeń brak.

Na zakończenie prorektor ds. nauki prof. Jan Celichowski odczytał adresy i listy gratulacyjne m.in. od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, władz jednoimiennych uczelni. List od Prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka odczytał obecny w Auli zastępca prezydenta Jędrzej Solarski. Podkreślił, jak ważna dla miasta jest współpraca z naszą Akademią oraz jak wiele realizowanych przez Uczelnię projektów, jak np. Trener Senioralny, wpływa na polepszenie zdrowia mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Ze względów bezpieczeństwa tegoroczne spotkanie zakończyło się częścią oficjalną, bez wspólnego poczęstunku.


Film podsumowujący rok akademicki 2019/2020

Zapis z wydarzenia dostępny jest na stronie: link
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl