06.10 Terminy skladania dokumentowPrzed osobami przyjętymi na I rok studiów licencjackich, jednolitych magisterskich oraz uzupełniających magisterskich ostatni krok rekrutacji – dostarczenie dokumentów. Ze względów bezpieczeństwa w tym roku punkt rekrutacyjny znajdować się będzie w budynku głównym, w pokoju 107. Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć?


Termin dostarczenia dokumentów zależy od studiowanego kierunku. Punkt rekrutacyjny przyjmowanie osób zakwalifikowanych na studia rozpoczyna 7 października, w godz. 10-15, kiedy dokumenty składać będą studenci: Dietetyki na I i II stopniu oraz Fizjoterapii (studia jednolite magisterskie). Drugiego dnia – 8 października, w godz. 8-15, studenci: Turystyki i Rekreacji na I i II stopniu studiów, Wychowania Fizycznego na II stopniu oraz Sportu także na II stopniu. Ostatniego dnia – 9 października, w godz. 8-15 – dokumenty składają studenci: Wychowania Fizycznego na I stopniu, Sportu (I stopień) oraz Tańca w Kulturze Fizycznej. Osoby, które nie będą mogły dotrzeć do Uczelni w wyznaczonych dniach, mogą to zrobić w dodatkowym terminie, tj. od 13 do 16 października.

W tym roku – ze względów bezpieczeństwa – punkt rekrutacyjny zlokalizowany będzie w budynku głównym Uczelni, w pokoju 107. Wchodząc do budynku wejściem głównym (od strony skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej), pokój znajduje się od razu po prawej stronie.

Przygotuj komplet dokumentów

Jakie dokumenty musi złożyć osoba przyjęta na studia I stopnia i jednolite magisterskie? Komplet dokumentów to:
• dowód osobisty do wglądu,
• podanie wygenerowane z Systemu IRK z zakładki „Wydruki". Uwaga! Osoby, które nie wgrały zdjęcia, nie wygenerują podania. Zdjęcie jest obowiązkowe i należy je wgrać do Systemu do dnia składania dokumentów,
• kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu. Uwaga! Kserokopia świadectwa poświadczona przez szkołę średnią lub Urząd Miasta nie będzie traktowana jako oryginał dokumentu. Jako oryginał świadectwa jest traktowana „Odpis” wydana w dwóch egzemplarzach przez szkołę średnią do oryginalnego świadectwa,
• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
• zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez Polski Związek Sportowy, jeśli zostały przyznane za to punkty na kierunkach Wychowanie Fizyczne, Sport i Taniec w Kulturze Fizycznej,
• orzeczenie od lekarza do celów sanitarno-epidemiologicznych lub kserokopia książeczki z sanepidu z aktualnym wpisem – oryginał do wglądu (dotyczy kierunku Dietetyka. Osoby, które nie mają jeszcze zrobionych badań, dokument mogą dostarczyć do 30 października br.).

Dla osób przyjętych na studia uzupełniające magisterskie lista wygląda następująco:
• dowód osobisty do wglądu,
• podanie wygenerowane z Systemu IRK z zakładki „Wydruki". Uwaga! Osoby, które nie wgrały zdjęcia, nie wygenerują podania. Zdjęcie jest obowiązkowe i należy je wgrać do Systemu do dnia składania dokumentów,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia – oryginał do wglądu,
• zaświadczenie o średniej ocen z całego toku nauczania (zaświadczenie o średniej ocen ze studiów to nie to samo, co suplement),
• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
• zaświadczenie potwierdzające klasę mistrzowską lub I klasę sportową wydane przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy (dotyczy kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport),
• kserokopia orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku Dietetyka).

Dokumenty powinny być przygotowane do złożenia w powyższej kolejności, bez koszulek biurowych czy teczek. Osoba przyjęta będzie mogła skorzystać z ksero, które znajduje się naprzeciwko punktu rekrutacyjnego. Kserokopię dokumentów należy wykonać przed wejściem do punktu rekrutacyjnego, a następnie sprawnie złożyć dokumenty i jak najkrócej przebywać w punkcie rekrutacyjnym. Należy też pamiętać, że niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Od momentu wejścia do budynku Uczelni należy używać maseczki ochronnej lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos, a przy wejściu zdezynfekować ręce. Dokumenty w punkcie rekrutacyjnym w jednym czasie składać będą mogły maksymalnie dwie osoby. W punkcie nie będzie wolno przebywać osobom postronnym. Osoby oczekujące na swoją kolej powinny zachować dystans społeczny (2 m).

Zachęcamy do regularnego sprawdzania wiadomości mailowych oraz do dołączenia do grupy na Facebooku „Rekrutacja 2020”, gdzie na bieżąco przekazywane są najważniejsze informacje.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl