11.09 Zarzdzenia DziekanwZgodnie z najnowszymi zarządzeniami – Rektora w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19 oraz Dziekanów Wydziałów w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych – w semestrze zimowym wykłady odbywać się będą w formie zdalnej w czasie rzeczywistym – zgodnie z planem zajęć, natomiast ćwiczenia praktyczne, zajęcia kliniczne i w laboratoriach oraz lektoraty w formie hybrydowej, czyli w połączeniu zajęć stacjonarnych i zdalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniach Dziekanów.

Zarządzenie Nr 9/2020 Dziekana Nauk o Kulturze Fizycznej w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Animacja Osób 50+, Taniec w Kulturze Fizycznej w semestrze zimowym 2020/2021 [pobierz]

Zarządzenie Nr 3/2020 Dziekana Nauk o Zdrowiu w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Dietetyka, Fizjoterapia, Neurobiologia w semestrze zimowym 2020/2021 [pobierz]

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do odpowiednich rodzajów zajęć znajduje się w Zarządzeniu Rektora [pobierz]
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl