Czlonkowie Rady do Spraw Ksztacenia i DoskonaleniaW środę, tj. 2 września br. w Warszawie dr Krzysztof Karpowicz z Zakładu Teorii Sportu oraz Mikołaj Marciniak z Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia odebrali z rąk Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk powołania do Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej. Kadencja Rady obejmuje najbliższe dwa lata.Rada, będąca organem pomocniczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu, składa się z 17 członków. Są to uznane osoby ze środowiska nauk o sporcie oraz wybitni trenerzy, mający duże doświadczenie w kształceniu kadr instruktorskich i trenerskich.

Do zadań Rady należy m.in.: opiniowanie wniosków o ustanowienie kwalifikacji z obszaru sportu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowywanie propozycji i opiniowanie kierunków kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, w tym w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w sporcie, opiniowanie działań dostosowujących kształcenie kadr do standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej, w tym w zakresie wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji, inicjowanie działań w zakresie doskonalenia systemu kształcenia kadr kultury fizycznej.

Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji w sporcie polega na stworzeniu nowego systemu certyfikowania i nadawania uprawnień zawodowych. Powołanie Rady składającej się z przedstawicieli instytucji wywodzących się bezpośrednio ze środowiska sportowego ma gwarantować, że wydawane dyplomy są powszechnienie uznawane za potwierdzenie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakimi powinien legitymować się instruktor lub trener w sporcie powszechnym i wyczynowym.

Gratulujemy!

Czlonkowie Rady do Spraw Ksztalcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej
Fot. Ministerstwo Sportu
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl