21.07 Niecay miesic do koca rejestracjiKandydatom na studia do naszej Akademii przypominamy, że zostało już mniej niż miesiąc do zakończenia procesu rekrutacji. Tylko do 16 sierpnia br., do godz. 23:59, kandydaci na studia pierwszego stopnia i na studia jednolite magisterskie zobowiązani są wykonać wszystkie niezbędne kroki, by móc ubiegać się o przyjęcie do naszej Uczelni. Zegar tyka!


Niektórzy zarejestrowali się, ale wciąż czekają np. z wpłatami. Przypominamy, że zarejestrowane osoby zobowiązane są do dokonania opłaty rekrutacyjnej, przesłania w formie elektronicznej zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, jeżeli ją posiada oraz – w przypadku ukończenia zagranicznej szkoły średniej – kserokopii zagranicznego świadectwa dojrzałości z apostille z tłumaczeniami. Na koniec już tylko pozostanie wpisanie do sytemu wyników egzaminów maturalnych – po ich ogłoszeniu. Zachęcamy do tego, żeby nie pozostawiać tych działań na ostatnią chwili, ale żeby wykonać niezbędne kroki już teraz. Z kolei niezarejestrowanych zachęcamy do założenia konta kandydata.

Listy rankingowe ogłoszone zostaną 19 sierpnia br. Na przesłanie w formie elektornicznej wymaganych dokumentów – i tym samym potwierdzenie chęci podjęcia studiów w AWF Poznań – kandydaci mają 4 dni – tj. do 22 sierpnia. Skan świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy należy wgrać do systemu IRK.

Ostateczna lista osób przyjętych na studia zostanie ogłoszona 5 października br. Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do Uczelni do 30 października br.

Informacje o zasadach rekrutacji na studia I stopnia i na studia jednolite magisterskie (Fizjoterapia) są dostępne na stronie: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl