07.07 terminy rekrutacji I stopienMatury zakończone – trwają wakacje. Przypominamy jednak kandydatom na studia i maturzystom o najważniejszych terminach związanych z internetową rekrutacją przeprowadzaną w AWF Poznań, żeby nie zostawiać jej na ostatni moment.

Warto uiścić już opłatę rekrutacyjną, a przy tym zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie wymaganego tytułu przelewu, otrzymanego w informacji zwrotnej po wybraniu kierunku w systemie IRK. Jest to jedyna możliwość zidentyfikowania kandydata w systemie do zaksięgowania opłaty, a bez zaksięgowanej opłaty kandydat nie może brać udziału w dalszych etapach procesu rekrutacji. Do zakończenia rejestracji, tj. do 16 sierpnia, kandydaci muszą także wgrać do systemu zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej (dotyczy kierunków: Wychowanie Fizyczne, Sport i Taniec w Kulturze Fizycznej), zaświadczenie o udziale w olimpiadzie przedmiotowej, a w przypadku cudzoziemców – kserokopie matur zagranicznych oraz apostille z tłumaczeniami.

Po ogłoszeniu wyników maturalnych – 11 sierpnia – maturzyści mają 5 dni na samodzielne wprowadzenie ich do systemu. Listy rankingowe na wszystkich kierunkach zostaną ogłoszone 19 sierpnia. Kandydaci na dostarczenie wymaganych dokumentów i tym samym potwierdzenie chęci podjęcia studiów w AWF Poznań mają 3 dni, do 22 sierpnia. Skan świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy należy wgrać do systemu IRK.

Ostateczna lista osób przyjętych na studia zostanie ogłoszona 5 października. Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do Uczelni do 30 października.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na studia I stopnie i jednolite magisterskie dostępnych jest na stronie: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl