15.06 Rekrutacja II stopienTrwa rekrutacja na studia uzupełniające magisterskie w AWF Poznań. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w naszej Uczelni na sześciu kierunkach w trybie stacjonarnym i dwóch w trybie niestacjonarnym. Jakie dokumenty musi przygotować kandydat i jakich terminów dotrzymać w procesie rekrutacji? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.


W AWF Poznań na studia uzupełniające magisterskie można aplikować na takie kierunki jak: Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Dietetyka, Turystyka i Rekreacja oraz Neurobiologia. Naukę na dwóch z nich – Wychowaniu Fizycznym oraz Fizjoterapii – można podjąć także w trybie niestacjonarnym.

Elektroniczna rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów możliwa będzie do 10 września br. Do tego czasu kandydat musi uiścić opłatę rekrutacyjną, uzupełnić w systemie średnią z ocen ze studiów I stopnia, a także dostarczyć w formie elektronicznej, przez system IRK, dodatkowe zaświadczenie o klasie sportowej, jeśli ją posiada (dotyczy kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport) oraz skan dyplomu studiów I stopnia wraz suplementem, apostille i tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeśli kandydat ukończył zagraniczne studia.

Listy rankingowe na wszystkich kierunkach zostaną ogłoszone 15 września br. Osoby zakwalifikowane, żeby dokonać wpisu na studia, w terminie 15-18 września br. muszą przesłać za pośrednictwem systemu IRK skany: dyplomu ukończenia studiów I stopnia, zaświadczenia o średniej ocen studiów I stopnia oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Osoby przyjęte na studia komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej muszą dostarczyć osobiście do 30 października br. Spis wymaganych dokumentów dostępny jest na stronie: link.

Przypominamy, że wszyscy kandydaci mają obowiązek zapoznać się z informacjami dotyczącymi rekrutacji dostępnymi na stronie: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl