17.06 Badania ALS 1Projekt badawczy o nazwie „Mechanizmy warunkujące załamanie homeostazy między pobudzeniami synaptycznymi a wewnętrzną pobudliwością motoneuronów w stwardnieniu zanikowym bocznym u myszy” pod kierownictwem prof. dra Daniela Zytnickiego, realizowany w naszej Akademii, został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki. Badania zostaną dofinansowane kwotą 2 542 308 zł.

Celem projektu, realizowanego w laboratoriach poznańskiej AWF wraz z zespołem naszych naukowców, jest ustalenie przyczyny załamania regulacji aktywności, zwanej homeostazą, pomiędzy wewnętrzną pobudliwością motoneuronu a poziomem jego pobudzeń synaptycznych i sprawdzenie, czy przywrócenie homeostazy opóźni progresję stwardnienia zanikowego bocznego. Badania zostaną przeprowadzone na myszach modyfikowanych genetycznie posiadających zmutowany ludzki gen SOD1, wykazujących fenotyp zbliżony do ludzkiego stwardnienia zanikowego bocznego (eng. Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS). Dzięki temu uzyskane wyniki będą mogły być wykorzystane w badaniach ALS u ludzi.

Kierownik projektu – prof. dr Daniel Zytnicki, to światowej renomy francuski naukowiec, którego badania nad fizjologią i patofizjologią motoneuronów rdzenia kręgowego od lat przełamują utarte schematy i wyznaczają nowe trendy w badaniach elektrofizjologicznych. Profesor jako pierwszy w historii zastosował w obrębie żywego organizmu technikę „dynamic clamp”, umożliwiającą bardzo precyzyjne badanie prądów synaptycznych dochodzących do motoneuronu. W ostatnich latach (wraz z dr Marin Manuelem) stworzył nowy rodzaj stanowiska eksperymentalnego, które umożliwiło po raz pierwszy na świecie uzyskanie stabilnych, wewnątrzkomórkowych rejestracji z motoneuronów rdzenia kręgowego u myszy. Dzięki temu nowoczesne modele genetyczne chorób degeneracyjnych układu nerwowego stały się dostępne dla badań funkcjonalnych sieci neuronalnych. Profesor współpracował z naszą Akademią m.in. przy projekcie w ramach polsko-francuskiego programu partnerstwa im. Huberta Curien „POLONIUM” w 2018 r., wygłosił wykład pt. „Bioelectrical properties of Motor Neurons and degeneration in Amyotrophic Lateral Sclerosis” w 2017 r. oraz współpracuje z drem Marcinem Bączykiem, pracownikiem Zakładu Neurobiologii.

Dofinansowanie z konkursu OPUS 18 dotyczy realizacji projektu, w tym finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do jego przeprowadzenia.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl