10.06 Skan biblioteka2Pracownicy, doktoranci oraz studenci mogą korzystać z bezpłatnej usługi „Zamów skan na e-mail” oferowanej przez Bibliotekę Główną AWF Poznań. Dotyczy ona fragmentów książek i artykułów z czasopism znajdujących się w zbiorach naszej Biblioteki, które nie są dostępne w pełnotekstowych bazach danych oferowanych zdalnie.


W celu złożenia zamówienia należy przesłać na adres mailowy: najważniejsze dane o osobie zamawiającej (imię i nazwisko, status: pracownik/doktorant/student, numer albumu na legitymacji) oraz o potrzebnej książce (sygnatura w zbiorach biblioteki, autor, tytuł, zakres stron) lub czasopiśmie (sygnatura w zbiorach biblioteki, tytuł czasopisma, rocznik, numer, zakres stron, nazwisko pierwszego autora, tytuł artykułu).

Należy pamiętać, że jednorazowo można zamówić maksymalnie do 30 stron fragmentu książki i artykułu z czasopisma. Zamówienia realizowane są w kolejności, w jakiej wpływają na skrzynkę mailową. Przy każdym z zamówień sprawdzana jest dostępności materiałów online oraz weryfikowane są uprawnienia zamawiającego.

Biblioteka zastrzega, że skanowane nie będą całe książki, materiały wydane przed 1945 rokiem, zbiory specjalne (w tym prace dyplomowe i prace doktoratów) oraz publikacje zawierające wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie ich całości lub części. Zamówienie może nie zostać zrealizowane również w sytuacji, gdy dotyczy materiałów znajdujących się w złym stanie technicznym.

Z otrzymanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz dydaktycznego (art. 27 Ustawy). Biblioteka Głowna AWF Poznań nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie. Korzystanie z usługi oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Klauzula informacyjna dla użytkowników Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu dotycząca danych osobowych: link).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Biblioteki Głównej AWF Poznań: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl