30.04 Szkola doktorskaAtmosfera naukowego wsparcia, nowoczesne laboratoria, nawiązanie wartościowych kontaktów naukowych – to tylko kilka zalet dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej w AWF Poznań. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych kandydatów rozpoczyna się już 1 lipca!Podstawowe dokumenty, które musi złożyć kandydat do Szkoły Doktorskiej AWF Poznań, to wniosek i towarzyszące mu załączniki: przede wszystkim zgoda potencjalnego promotora, odpis dyplomu magisterskiego, kwestionariusz osobowy, życiorys, opis problemu badawczego oraz dokumentacja osiągnięć naukowych (publikacje, staże, udział w projektach badawczych czy konferencjach). Z listą naukowców, potencjalnych promotorów, można zapoznać się na podstronie Szkoły Doktorskiej w zakładce „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej” [link]. Tam też znajdują się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z rekrutacją.

AWF Poznań jako jedyna uczelnia wyższa w Wielkopolsce i jedna z sześciu w kraju prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Doktoranci mogą prowadzić badania związane z wychowaniem fizycznym, sportem, rekreacją fizyczną czy turystyką pod kierunkiem doświadczonych naukowców w doskonale wyposażonych laboratoriach lub w terenie.

Terminy rekrutacji:
• składanie dokumentów: 1 lipca-14 sierpnia br. oraz 1-4 września br. w godz. 9-13:30 w sekretariacie Szkoły Doktorskiej, w budynku dydaktycznym AWF, pok. 120 lub 121 (I piętro), ul. Królowej Jadwigi 27/39
• rozmowy z komisją rekrutacyjną: 7-18 września br.
• udostępnienie listy przyjętych kandydatów: najpóźniej do 25 września br.

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej w AWF Poznań i rekrutacji znajdują się na stronie: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl