26.05 odwolanie egzaminowSenat Uczelni podjął decyzję o wycofaniu się z egzaminów sprawnościowych na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja, a także z testu kwalifikacyjnego na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia i jednolite magisterskie będą wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych.


Po odwołaniu egzaminów z pływania oraz kwalifikacji do grup zaawansowania na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2020/2021 składa się z pięciu etapów:
• rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej rekrutacji kandydatów (IRK),
• wniesienia obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
• uzupełnienia przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK,
• konkursu świadectw uwzględniającego wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony), jednego z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki)
• oraz dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

Przypominamy, że kandydaci na studia w naszej Akademii mają obowiązek zapoznać się z zasadami rekrutacji dostępnymi w zakładce „Kandydat” oraz na bieżąco śledzić aktualności. Kandydaci mogą także dołączyć do grupy „Rekrutacja 2020” na portalu Facebook [link].

Zachęcamy także do zapoznania się z zadawanymi dotychczas przez kandydatów pytaniami: Pobierz
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl