26.03 Konkurs Fundacji CzarneckiegoW celu docenienia zaangażowania w debatę o edukacji w Polsce oraz wsparcia przedstawicieli środowiska edukacyjnego po raz trzeci organizowany jest konkurs o Nagrodę im. prof. Romana Czarneckiego, nauczyciela, wykładowcy, dyrektora szkół, który całe życie poświęcił nauczaniu. Przyjmowanie prac konkursowych trwa do 31 maja br.


Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach – publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Laureatami Nagrody są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym recenzenci oceniają nadesłane prace, natomiast w drugim kapituła wyłania laureatów Nagrody. Kapituła konkursowa składa się z przedstawicieli Polskiej Akademii Nauki, Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji społecznych. Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokość 10 tys. zł.

Prace konkursowe przyjmowane są do 31 maja br. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania udziału dostępne są na stronie internetowej Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, organizatora konkursu: link.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl