11.03 Odwolanie zajec1Szanowni Państwo, w sobotę 21.03.2020 r. Wicepremier, Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił na konferencji prasowej przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni wyższych do 10 kwietnia 2020 r.  [link]

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że adekwatny aneks do Zarządzenia rektora nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 r. przedłużający datę zawieszenia funkcjonowania Uczelni wydany zostanie natychmiast po wydaniu przez resort odpowiedniego rozporządzenia.

Wicepremier podkreślił, że jest to zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie ich zamknięcie. Jak najszerzej kontynuowane powinny być zajęcie online – tak jak to się działo w ostatnim tygodniu. Tam, gdzie to jest możliwe, powinny być kontynuowane badania naukowe. Władze uczelni zobowiązane są do zapewnienia działania podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu zostanie wydane rozporządzenie doprecyzowujące wszelkie podjęte ustalenia, przedstawione w sobotę przez wicepremiera Jarosława Gowina. Podkreśliła, że obecnie obowiązkowa jest już praca online. Obowiązek ten dotyczy dydaktyki studenckiej, studiów podyplomowych, studiów zaocznych i kształcenia doktorantów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego [link].

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Zasadne jest również uwzględnienie szczególnej sytuacji studentów zakwaterowanych w domach studenckich, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie korzystają z tych obiektów, poprzez zwolnienie studentów z opłat za miejsce w domu studenckim za ten okres.


Rektor
Prof. AWF. dr hab. Dariusz Wieliński
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl