14.02 Artykul MaciaszekCzasopismo „Nature and Science of Sleep” (IF=3,054) opublikowało artykuł „The Influence of 24-hr Sleep Deprivation on Psychomotor Vigilance in Young Women and Men" napisany pod kierunkiem prof. AWF dra hab. Janusza Maciaszka z Zakładu Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia AWF Poznań.


Artykuł przedstawia wyniki wskazujące, że jedna doba bez snu może negatywnie wpływać na sprawność psychomotoryczną, nawet u młodych i wysoce sprawnych fizycznie kobiet i mężczyzn. Deprywacja snu skutkuje nie tylko dłuższym czasem reakcji ruchowej na bodźce świetlne i dźwiękowe, ale ponadto zwiększa liczbę popełnianych błędów w testach koordynacyjnych.

Pełne dane bibliograficzne: Ołpińska-Lischka M., Kujawa K., Wirth JA., Antosiak-Cyrak KZ., Maciaszek J, Nature and Science of Sleep 12 February 2020 Volume 2020:12 [link]
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl