12.02 Multisport miniaturaW związku z możliwością wprowadzenia programu MultiSport, została skierowana do pracowników Akademii ankieta, mająca na celu określenie zainteresowania programem. Ankietę można wypełnić do końca tygodnia, tj. 14 lutego br.Biorąc pod uwagę fakt, że profil naszej Uczelni związany jest ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozytywnie zaopiniował dofinansowanie kart MultiSport dla pracowników Akademii ze środków Funduszu. W związku z tym planowane jest wzbogacenie oferty dla pracowników o wspominany program.

Proponowane są następujące typy kart:
• karta MultiSport Plus - możliwość kilkukrotnego wejścia do obiektów sportowych w ciągu dnia (koszt ok. 141,00 zł, czyli 91,00 zł pracownik/ 50,00 zł ZFŚS),
• karta MultiSport Classic - możliwość 1-krotnego wejścia do obiektów sportowych w ciągu dnia (koszt ok. 107,00 zł, czyli 53,50 zł pracownik/ 53,50 zł ZFŚS),
• karta MultiActive’8 - możliwość 8 wizyt w obiektach w ciągu miesiąca (koszt ok. 62,00 zł, czyli 31,00 zł pracownik/ 31,00 zł ZFŚS).

Każdy pracownik za dodatkową opłatą może zgłosić do programu jedną osobę towarzyszącą, troje dzieci (do 15 r. ż.) oraz dwoje seniorów (powyżej 60 r. ż.). Szczegółowe informacje także o tej możliwości pracownicy otrzymali drogą mailową.

Ankieta dostępna jest na stronie: link

Wszelkie pytania prosimy kierować do mgra Damiana Dolecińskiego (, 61 835 52 53).

Lista dostępnych obiektów sportowych w Poznaniu: Pobierz
Lista dostępnych obiektów sportowych w Gorzowie Wlkp.: Pobierz
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl