03.02 Konkurs dietetyka2Studenci kierunku Dietetyka mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy artykuł popularno-naukowy dotyczący m.in. obalania mitów dietetycznych. Wyróżnione teksty zostaną opublikowane na blogu dietetycznym Tygodnika Polityka. Autorzy najlepszych tekstów otrzymają również nagrody rzeczowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.


Prace konkursowe powinny poruszać tematykę: obalania mitów dietetycznych, kontrowersji związanych z żywieniem człowieka, niebezpieczeństw spożywania niektórych produktów żywnościowych, współczesnych wyzwań i możliwości dietetyki klinicznej lub związków między dietą a wpływem człowieka na środowisko. Teksty popularno-naukowe powinny zostać napisane w sposób merytoryczny i przystępny dla szerokiego grona odbiorców.

Uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy teksty do oceny. Każdy zgłoszony artykuł musi dotyczyć innej tematyki. Do tekstu można dołączyć jedną rycinę (zdjęcie lub wykres). Autor tekstu do dołączonego materiału graficznego musi posiadać prawa autorskie oraz powinien go odpowiednio opisać.

Artykuły konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: do 30 czerwca br. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora tekstu, informacje o kierunku, uczelni oraz roku studiów oraz deklarację o przystąpieniu do konkursu w treści przesłanej wiadomości.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Regulamin dostępny jest na stronie: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl