Beznazwy 1Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, podobnie jak w latach ubiegłych, mogą wnioskować o przyznanie środków finansowych na wsparcie procesu studiowania lub prowadzenia działalności naukowej. Wnioski należy złożyć do 29 lutego br.

Osoby ubiegające się o wsparcie finansowe mogą je otrzymać w zakresie określonym przez „Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w AWF w Poznaniu”, opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Należy pamiętać, że wsparcie dla osoby niepełnosprawnej nie może mieć formy bezpośredniego przekazania środków finansowych. Jest ono udzielane jest w postaci finansowania określonych usług lub zakupu środków trwałych, urządzeń technicznych lub wartości niematerialnych i prawnych, z którego korzystać mogą wszystkie osoby niepełnosprawne.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dotację proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów:
• wniosku wraz z uzasadnieniem celowości przyznania pomocy (Dokument nr 1),
• aktualnego orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności,
• wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dokument nr 1).

Wnioski należy adresować do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prof. dr hab. Stanisława Kowalika. Dokumenty należy przekazać p. Marii Piotr do pokoju 237 w budynku głównym lub mailowo na adres: w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego br. Wnioski będą rozpatrywane etapowo.

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w AWF w Poznaniu wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia: Pobierz
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl