P1720419Wieńcząca jubileuszowy rok Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wspomnień, wręczenia medali i odznaczeń oraz przedstawienia przyszłości Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wśród wyjątkowych gości – przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, olimpijczyków oraz trenerów – został otwarty 101 rok kształcenia w zakresie kultury fizycznej w Poznaniu.

Miniony rok był dla naszej Uczelni rokiem jubileuszowym. 1 października 2018 r. cztery uczelnie wywodzące się z Uniwersytetu Poznańskiego zainaugurowały wspólnie rok akademicki. Wydarzenie to miało wymiar symboliczny – stawiliśmy się bowiem jak dzieci na urodzinach matki, by podziękować za trud włożony w nasze wychowanie – rozpoczął przemówienie Jego Magnificencja Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński. – Za nami kolejny rok akademicki. Był to pierwszy rok życia nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – dodał Rektor.

Ustawa, do której nawiązał Rektor, jest podstawą m.in. nowej struktury Uczelni, która obowiązuje od tego roku akademickiego, powołania Rady Uczelni, czy otwarcia Szkoły Doktorskiej. Miniony rok to także kolejne sukcesy naukowe, realizacje projektów oraz grantów, osiągniecia sportowe naszych studentów, a także inwestycji, w tym remontu elewacji wraz z termomodernizacją budynku głównego Akademii, perły modernizmu projektu Marka Leykama.

Inauguracja roku akademickiego wieńczyła rok obchodów 100-lecia AWF w Poznaniu. Z tej okazji Zarząd Uczelni podjął decyzję o wybiciu Medalu 100-lecia AWF Poznań. Został on przyznany blisko 90 osobom – wybitnym absolwentom, przyjaciołom AWF oraz osobom zaangażowanym w jej rozwój i międzynarodową rozpoznawalność. Podczas Inauguracji medal został wręczony wybitny absolwentom, m.in. prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejowi Kraśnickiemu, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznań dr Ewie Bąk, dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, wybitnemu artyście kabaretowemu Zenonowi Laskowikowi, założycielom Fundacji na Rzecz AWF Poznań, byłym rektorom oraz olimpijczykom i ich trenerom, którzy przez lata promowali Uczelnię na największych imprezach sportowych na świecie.

Z okazji wyjątkowego jubileuszu także naszej Akademii zostało wręczone odznaczenie. – Dziś mogliśmy zobaczyć, jak ogromny wkład miała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i ma Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w rozwój polskiego sportu. Chciałem dać temu wyraz – Kapituła Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyznała dwa złote medale, jako podziękowania i gratulacje za wszystko, co Uczelnia robi na rzecz ruchu olimpijskiego, na rzecz polskiego sportu. Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego mam zaszczyt wręczyć JM Rektorowi prof. Dariuszowi Wielińskiemu oraz prorektorowi ds. studiów prof. Andrzejowi Wieczorkowi – tak wręczenie medali zapowiedział prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, absolwent WSWF (obecnie AWF).

Odznaczenia odebrali także pracownicy Akademii. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, uhonorował prof. dra hab. Stanisława Kowalika Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagroda „Ciągle naprzód” w postaci statuetki Ikara za wybitne osiągnięcia naukowe w AWF, w tym roku przyznana została dr Ewie Malchrowicz-Mośko.

Podziękowanie dla patrona

Częścią jubileuszowej inauguracji roku akademickiego oraz obchodów 100-lecia Akademii było także odsłonięcie ławeczki-pomnika patrona Akademii – prof. Eugeniusza Piaseckiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jan Celichowski oraz przedstawiciele poznańskich uczelni świętujących 100-lecie powstania – prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - prorektor kierująca Szkołą Nauk Przyrodniczych UAM, oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego.

Prof. Eugeniuszowi Piaseckiemu poświęcony był wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dra hab. Tomasza Jurka z Zamiejscowego Wydziału AWF w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl