Studia Podyplomowe2019Trwa rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych – Terapię Manualną, Psychologię Sportu oraz Edukację dla Bezpieczeństwa. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i poszerzenia kompetencji korzystając z wieloletniej praktyki licznych ekspertów. Zapisy prowadzone są do 15 października br.


- Terapia Manualna – zajęcia na kierunku poprowadzą eksperci z różnych dziedzin, zajmujący się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu. Uczestnicy, oprócz świadectwa ukończenia studiów, otrzymają również certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Wśród wykładowców znajdują się m.in. eksperci tematyki związanej z terapią manualną: mgr Grzegorz Balik, dr n. med. Paweł Bąkowski, dr Jarosław Ciechomski, dr n. med. Ewa Deskur-Śmielecka, dr Jarosław Jasięga, psycholog Jolanta Mieczkowska-Luto, lek. med. sportowej Maciej Nowak, mgr Jarosław Ogłodziński, dr hab. Tomasz Piontek, mgr Marcin Podwika. Studia zakończą się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Studia skierowane są do fizjoterapeutów i lekarzy, trwają dwa semestry, koszt jednego to 3800-4000 zł w zależności od liczebności grupy. W toku studiów przewidziane jest 55 godzin wykładów i 193 godziny zajęć praktycznych.

Szczegółowe informacje o studiach i zapisach na stronie: link

- Psychologia Sportu – studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pracy ze sportowcami różnych poziomów i dyscyplin sportowych. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie sportowców i trenerów. Korzystając z tradycji uczelni sportowej oraz wiedzy i praktyki kadry dydaktycznej studia te są wartościowym szczeblem rozwoju kariery psychologów w sporcie. Celem studiów jest zdobycie oraz poszerzenie wiedzy, umiejętności praktycznych oraz odpowiednich kompetencji do pracy w sporcie.

Studia skierowane do absolwentów studiów magisterskich z psychologii, trwają dwa semestry – koszt jednego to 2 tys. zł. W trybie weekendowych przeprowadzonych zostanie 270 godzin dydaktycznych – ćwiczeń oraz wykładów.

Szczegółowe informacje o studiach i zapisach na stronie: link

- Edukacja dla Bezpieczeństwa – porusza sześć ważnych zagadnień, które są równocześnie modułami zajęciowymi studiów: bezpieczeństwo państwa, zagrożenia, sytuacje nadzwyczajne, pierwsza pomoc, resuscytacja i edukacja zdrowotna.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) posiadających przygotowanie pedagogiczne. Trwają dwa semestry – koszt jednego to 1 600 zł.

Szczegółowe informacje o studiach i zapisach na stronie: link

Pytania dotyczące kierunków studiów podyplomowych prosimy kierować do Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia pod nr tel. 61 835 50 94 lub mailowo na adres: .
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl