03.10 Nagrody umpTrwa XVI edycja konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". Jego celem jest docenienie oraz promowanie zaangażowania młodych naukowców w działania na rzecz rozwoju miasta. Prace można zgłaszać do 15 listopada br.


W konkursie mogą wziąć udział autorzy i autorki prac dyplomowych obronione w latach 2018-2019 z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania.

Na twórców trzech najlepszych prac doktorskich oraz trzech najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne (odpowiednio 8 tys. zł i 4 tys. zł). W każdej z kategorii Kapituła Nagrody przyzna także honorowe wyróżnienia.

Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: (plik Word). Prace można zgłaszać do 15 listopada br.

Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępne na stronie: link
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl