24.09 Dzien z NAWAPracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci oraz pracownicy pionów zajmujących się międzynarodową wymianą akademicką z uczelni wyższych już dziś wezmą udział w organizowanym przez AWF Poznań i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej spotkaniu „Dzień z NAWA”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11, w Auli AWF Poznań. 

„Dzień z NAWA” ma na celu przybliżenie jej aktualnej oferty programowej, głównych zasad i założeń programów wspierających międzynarodową wymianę akademicką, a także wsparcie aktywności pracowników instytucji naukowych w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Spotkanie składać się będzie z trzech głównych bloków tematycznych, w których omówione zostaną programy skierowane do kadry naukowej, promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz programy wspierające proces umiędzynarodowiania polskich uczelni i jednostek naukowych.

Program: Pobierz

Spotkanie jest darmowe. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu wizerunku uczestnika na potrzeby ewentualnej publikacji w mediach społecznościowych lub na stronie uczelni pod adresem: www.awf.poznan.pl.

Rejestracja trwa do 18.10.2019 r.
Kontakt: tel. 61 835 50 61,  

Formularz zgłoszeniowy:

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl